Ikona bł.Salomei – dar Sióstr Klarysek

Z okazji 10 lecia utworzenia naszej parafii przypadajacego w 750 rocznicę śmierci bł.Salomei – pierwszej polskiej klaryski, Siostry z Klasztoru Sióstr Klarysek św. Andrzeja Apostoła w Krakowie przekazały w darze piękną ikonę z wizerunkiem bł.Salomei trzymającej w rękach słynną ikonę mozaikową Matki Boskiej.

Modlitwa do bł. Salomei na 75o-lecie jej śmierci

Wszechmogący dobry Boże, Ciebie bł. Salomea kochała i wielbiła całym swoim życiem; przez Jej wstawiennictwo rozpal w moim sercu żywy płomień wiary i miłości oraz udziel mi łaski (…), o którą Cię proszę z pokora i ufnością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błogosławiona Salomea – link do strony www.klaryski.pl