Ogłoszenia 20 sierpnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XX Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Księgi proroka Izajasza: „Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma […]

Read more