Ogłoszenia 12 maja 2024 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Słowo życia z Ew. św. Marka.: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie […]

Czytaj dalej...