Ogłoszenia 23 maja 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Słowo życia z Listu św. Pawła do Galatów: „Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” Dzisiaj kończymy okres […]

Czytaj dalej...

Ogłoszenia 16 maja 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Słowo życia z Ewangelii św. Marka: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie na cały świat głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, […]

Czytaj dalej...

Ogłoszenia 4 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Słowo życia z Ewangelii św. Łukasza: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał.” Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy Czas Wielkanocny. Przez kolejne […]

Czytaj dalej...