Ogłoszenia 18 listopada 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIII Niedzielę Zwykłą

Słowo życia aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: dzisiaj – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; – 19 XI – bł. Salomei, zakonnicy; uroczystość odpustowa w Parafii Skała; – 20 XI – św. Rafała Kalinowskiego, kapłana; – 21 XI – Ofiarowanie NMP; – 22 XI – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnemu; – 24 XI – św. męczenników Andrzeja Dunk-Lac, kapłana, i Towarzyszy; – 25 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 19 XI pn. w Ojcowie o 17. – za śp. Annę i Józefa Paczyńskich oraz za zm. z rodziny Gądków i Paczyńskich;
– 20 XI wt. w Ojcowie o 17. – za śp. zm. Parafian zgłoszonych do modlitwy wypominków;
– 21 XI śr. w Grodzisku o 17. – za śp. Wacława Kluzka, zam. syn Włodzimierz z rodz.;
– 22 XI czw. w Grodzisku o 17. – za śp. Wacława Kluzka, zam. Zarząd Rady Nadzorczej i Pracowników Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale oraz Pracownicy Zamku w Pieskowej Skale;
– 23 XI pt. – intencja wolna;
– 24 XI sob. w Grodzisku o 17. – za śp. Cecylię, zam. synowie;
– 25 XI w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – o Boże bł., opiekę MB i zdrowie dla Cecylii, Zygmunta i Katarzyny;
– o 10. – za śp. Zdzisława Katarzyńskiego;
w Grodzisku
– o 12. – przez wstawiennictwo św. Cecylii o Boże bł. i potrzebne łaski dla Grażyny Rodek i Chóru Laetus Cantus.

Wczoraj w naszej wspólnocie zakończyliśmy II Misje Parafialne, prowadził je ks. dr Artur Kardaś. Wczoraj też, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, obchodziliśmy uroczystości 750 rocz. śmierci bł. Salomei, patronki naszej Parafii, i 10 rocz. powstania Parafii. Natomiast w piątek na zamku w Pieskowej Skale miała miejsce sesja naukowa pt.: „Konwent Klarysek skalskich a dziedzictwo kulturowe i religijne bł. Salomei”.
Dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy w tych dniach gromadzili się na wspólnej modlitwie. Dziękuję osobom, które zadbały o piękno naszych świątyń. Stawiam jednak pytanie, dlaczego wielu parafian nie wzięło udział w misjach. Czy jest coś ważniejszego niż zbawienie duszy, które ofiarowuje nam Chrystus w swoim Kościele?

Dziękuję jednej rodzinie za ofiarę na prace w parafii w wysokości 200 zł.

Zakończyliśmy prace renowacyjne pustelni bł. Salomei.
Wykonaliśmy oświetlenie w budynku pustelni i grot pustelniczych. W tej chwili wykonywane są bariery metalowe zabezpieczające miejsca nad urwiskami w Grodzisku. Trwa też renowacja konfesjonałów. Przed nami dalsze prace w Ojcowie przy kaplicy.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

W Tygodniku Niedziela polecam rozmowę z prof. dr. hab. med. Leszkiem Saganem, neurochirurgiem, „Po pierwsze nie szkodzić”.
W Gościu Niedzielnym polecam artykuł: „Czytajmy maluchom”. Dlaczego wart czytać książki nawet najmłodszym dzieciom?

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, zdrowia i licznych łask Bożych.