XXII Spotkanie Młodych Diecezji Kieleckiej w Wiślicy

KOMUNIKAT – ZAPROSZENIE

W najbliższą sobotę, 15 czerwca, odbędzie się XXII Spotkanie Młodych Diecezji Kieleckiej pod hasłem „uBOGAceni”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w Bazylice Narodzenia NMP w Wiślicy. Centralnym punktem będzie Eucharystia sprawowana o godz. 19.00 pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego.

Gośćmi Spotkania będą: o. Michał Stec OFMCap, Wojciech Czuba oraz chrześcijański zespół muzyczny Muode koty. Będzie również dostępna specjalna strefa dla młodych animowana przez grupę fanARTycy.

Do udziału zachęcam młodzież z naszej Parafii!

Jest możliwość wspólnego wyjazdu z młodzieżą z naszego skalskiego dekanatu.

Proszę o kontakt do najbliższej środy!

Ks. Stanisław, proboszcz.

(600 450 334)