Zapytanie ofertowe nr 1/2024/ SL, Grodzisko, dn. 5 marca 2024 r.

Grodzisko, dn. 5 marca 2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/ SL

pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach – głównym i bocznych św. Marii Magdaleny i bł. Salomei z kościoła w Grodzisku”.

Parafia Rzymskokatolicka Ojców-Grodzisko p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika, Grodzisko 7, 32-043 Skała zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach-głównym i bocznych św. Marii Magdaleny i bł. Salomei z kościoła w Grodzisku”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy trzech ołtarzach pochodzących z XVII wieku, znajdujących się w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w zespole pustelni bł. Salomei w Grodzisku koło Skały.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Pliki do pobrania:

Zapytanie-ofertowe-Grodzisko Pobierz

wraz z załącznikami:

Zalacznik-nr-1-Formularz-oferty  Pobierz

Zalacznik-nr-2-Wykaz-wykonanych-robot  Pobierz

Zalacznik-nr-3-Wykaz-osob  Pobierz

Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-o-wykluczeniu-art.-7-ust.1  Pobierz

Zalacznik-nr-5_Program-prac-konserwatoskich_Grodzisko  Pobierz

Zalacznik-nr-6_Decyzja-konserwatora-zabytkow  Pobierz

Zalacznik-nr-7_Projekt-umowy  Pobierz

Aktualizacja 10.04.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert – Pobierz plik pdf

Informacja o środkach Zamawiajacego_Grodzisko – Pobierz plik pdf

Aktualizacja 11.04.2024 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Grodzisko – Pobierz plik pdf