Zapytanie ofertowe nr 2/2024/ SL , Grodzisko, dn. 5 marca 2024 r.

Grodzisko, dn. 5 marca 2024 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2024/ SL

pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich ścian we wnętrzu Kaplicy Na Wodzie p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie”.

Parafia Rzymskokatolicka Ojców-Grodzisko p.w. Wniebowzięcia NMP i Św.Józefa Rzemieślnika, Grodzisko 7, 32-043 Skała zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zadania pn. „Przeprowadzenie prac konserwatorskich ścian we wnętrzu Kaplicy Na Wodzie p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich ścian we wnętrzu Kaplicy Na Wodzie p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Ojcowie.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego zostały zawarte w treści zapytania ofertowego oraz załącznikach do niniejszego zapytania.

Pliki do pobrania:

Zapytanie-ofertowe-Kaplica-Na-Wodzie  Pobierz

wraz z załącznikami:

Aktualizacja 10.04.2024 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_Ojców – Pobierz plik pdf