Prace remontowe w parafii Ojców-Grodzisko w 2023 roku.

Zakończyliśmy remont wieżyczki na kaplicy w Ojcowie. Wkrótce rozpocznie się malowanie wnętrza Kaplicy “Na wodzie”.

W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace archeologicznie na Grodzisku w otoczeniu Kapelanki oraz zostaną wznowione prace w podziemiach.

Dziękuję wszystkim osobom i firmom, które swoją ofiarą, pracą i modlitwą wspierały i wspierają tegoroczne prace.