Koncert “Mój dom polska” 15 sierpnia 2020 r. godz.13:30 na Grodzisku

Edukacja artystyczna i historyczna.

Celem koncertów Mój Dom Polska jest uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych walczących w podziemiu Niepodległościowym. Odbędzie się 16 koncertów o charakterze upamiętniających bohaterów narodowych – Żołnierzy Niezłomnych walczących w Polskim Podziemiu Niepodległościowym. Podczas koncertów historia narodowa, tradycje wojskowe i etos Żołnierzy Niezłomnych zostanie przedstawiony w tradycyjnych pieśniach żołnierskich i utworach skomponowanych przez Krzysztofa Gwiazdę.