Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pt. „Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku”

Grodzisko, 26 kwietnia 2019 r.

Dzień Dobry

W załączeniu umieściliśmy zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pt. „Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku”. Celem zadania jest: przeprowadzenie prac konserwatorskich, zabytkowych – późnobarokowych konfesjonałów stanowiących wyposażenie kościoła w Grodzisku.

Szczegóły w załączniku.

 

W przypadku zainteresowania ofertą, proszę o złożenie oferty mailem na adres: s.langner@ojcow-grodzisko.pl do dnia 3 maja br. do godz. 15.00.

Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRROW w ramach projektu grantowego pt.:

Poddanie zabytków pracom konserwatorskim”.

 

Ks. Stanisław Langner, proboszcz

 


 


Grodzisko, 26.04.2019 r.

Parafia Rzymskokatolicka  Ojców – Grodzisko

p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika

Grodzisko 7, 32-043 Skała

Zapytanie ofertowe

  1. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka Ojców – Grodzisko

p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika

Grodzisko 7, 32-043 Skała

Tel. 600 450 334.

  1. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie p.n.:

Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku”. Przeprowadzenie prac konserwatorskich, zabytkowych – późnobarokowych konfesjonałów stanowiących wyposażenie kościoła w Grodzisku.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dwa konfesjonały.

1. konfesjonał – wysokość 208 cm, szerokość 130 cm, głębokość 96 cm, powierzchnia zakresu renowacji 12,5 m2.

2. konfesjonał – wysokość 230 cm, szerokość 145 cm, głębokość 90 cm, powierzchnia zakresu renowacji 17,5 m2. Duży stopień zniszczenia.

  1. Termin wykonania zamówienia do 25 czerwca 2019 r.
  2. Oferty będą ocenione według ceny brutto wykonania zadania (razem z podatkiem VAT).

Termin składania oferty: do dnia 3 maja br. do godz. 15.00. Na adres:

s.langner@ojcow-grodzisko.pl .

  1. Niezwłocznie po wyborze oferty, zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
  2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania uzasadnienia.

Zadanie jest współfinansowane ze środków EFRROW w ramach projektu grantowego pt.:

Poddanie zabytków pracom konserwatorskim”, realizowanego w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Sporządził: ks. Stanisław Langner, proboszcz Parafii Ojców – Grodzisko.

Grodzisko, 26.04.2019 r.