KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE 17 – 19 marca 2023 r.

Zapraszam narzeczonych na katechezy przedmałżeńskie w dniach od 17 do 19 marca.
Pierwsze spotkanie 17 marca w piątek od godz. 18.
Miejscem spotkań ośrodek w Grodzisku nr 5. Proszę o wcześniejsze zgłoszenia.