Dekret Biskupa Kieleckiego z dnia 29 maja 2020 r.

Kielce, dnia 29 maja 2020 r.

Nr OA – 69/20

DEKRET

W związku z tym, że władze państwowe zniosły limity osób mogących być
zgromadzonych w świątyniach podczas sprawowania liturgii, mając na uwadze
udzieloną przeze mnie dyspensę od zachowania I Przykazania Kościelnego dnia
13 marca 2020 r., a potem przedłużoną do odwołania w dniu 23 marca 2020 r.,
kierując się dobrem duchowy wiernych, niniejszym

odwołuję z dniem 1 czerwca 2020 r. udzieloną przeze mnie dyspensę
od obowiązku udziału we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane.

Jednocześnie polecam, aby podać wiernym do wiadomości decyzję o odwołaniu
dyspensy w niedzielę 31 maja 2020 r., zamieścić na tablicy ogłoszeń przy kościele
oraz na stronach internetowych – diecezjalnej i parafialnych.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

                                                                          † Jan Piotrowski

                                                                          BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 3, tel. 41 344 54 25, w. 298, e-mail: Bp.J.Piotrowski@episkopat.pl