Dekret Biskupa Kieleckiego z dnia 23 marca 2020 r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał Dekret, który jest obowiązujący w Diecezji Kieleckiej.

http://diecezja.kielce.pl/dekret-biskupa-kieleckiego


 

Kielce, dnia 23 marca 2020 r.

Nr OA – 42/20

DEKRET

W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze wskazania Stolicy
Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, postanawiam, co następuje:
1. Liczba wiernych uczestniczących w Eucharystii, pogrzebach i nabożeństwach
w kościołach i kaplicach winna być dostosowana do aktualnych wskazań organów
państwowych i służb sanitarnych.
2. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej, udzielona przeze
mnie w dniu 12 marca 2020 r., zostaje przedłużona do odwołania.
3. Komunię świętą, tylko pod jedną postacią, wierni mogą przyjmować zarówno do
ust, jak i na rękę.
4. W okresie przedświątecznym należy umożliwić wiernym skorzystanie
z indywidualnej spowiedzi. Przy sprawowaniu tego sakramentu należy zachować
zasady higieniczne. Nie należy stosować ogólnego rozgrzeszenia wiernych. Nie ma
również możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na odległość za
pośrednictwem telefonu lub internetu.
5. Zachęcam do uczestniczenia w rekolekcjach transmitowanych przez massmedia.
6. Zachęcam do skorzystania z łaski odpustu zupełnego udzielonego przez Ojca
Świętego z racji trwającej pandemii.
7. Wskazania dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego zostaną wydane osobnym
dekretem, w najbliższym czasie.

Wszystkim wiernym z serca błogosławię.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI

Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII


25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 3, tel. 41 344 54 25, w. 298, e-mail: Bp.J.Piotrowski@episkopat.pl