Ogłoszenia 22 marca 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Efezjan: „Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.”

W tym tygodniu 25 marca w środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia. Msza św. w Ojcowie o godz. 17. Natomiast 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Życia.
W okresie Wielkiego Postu w piątki o godz. 16.30 – Droga Krzyżowa w Ojcowie, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8 – nabożeństwo „Gorzkich żali”. Zachęcam też, aby w całym okresie wielkopostnym zachować abstynencję od alkoholu lub też podjąć inne formy umartwienia w intencjach własnych, Polski i Kościoła.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 23 III pn. – o 7. rano w kaplicy św. Br. Alberta – za Parafię; – o 17. w Ojcowie – za śp. Balbinę, Józefę i Franciszka Katarzyńskich;
– 24 III wt. o 18. w Ojcowie – za śp. Wiesławę Sawulę w 30 rocz. śm., zam. syn z żoną;
– 25 III śr. w Ojcowie o 17. – w int. ofiarodawcy;
– 26 III czw. w Ojcowie o 17. – w int. ofiarodawcy;
– 27 III pt. w Ojcowie o 17. – o zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Alicji w 1 rocz. urodzin;
– 28 III sb. w Ojcowie o 17. – za śp. Stefanię i Bolesława Cabaj, Helenę Bloch, Urszulę i Wiktora Godfryd;
– 29 III niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Grażyny z ok. imienin;
– o 10. – za śp. Barbarę, Grzegorza i Józefa Zadęckich oraz za śp. Andrzeja Pawlika w 1 rocz. śm., zam córka z rodziną;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Andrzeja Podsiadło, zam. Elżbieta i Urszula Wilk oraz za śp. Józefę Guzik, zam. rodz. Kasprzyków i Hyżych.

W związku z zaleceniami Kurii Diecezjalnej, zostały odwołane w naszej diecezji rekolekcje wielkopostne.
Dlatego też, planowane w naszej parafii rekolekcje nie odbędą się. Natomiast zapraszam, począwszy od jutra, osoby chcące przyjść na modlitwę i na adorację Najświętszego Sakramentu, 30 min. przed każdą wieczorną Mszą św. W tym czasie będzie można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W tym tygodniu ukazał się tylko tygodnik Niedziela. Temat numeru: na Dzień Świętości Życia: trzy artykuły o problemach małżeńskich i rodzinnych.

Możemy również zakupić baranki wielkanocne, rozprowadzane przez Caritas Diecezjalną.
Proszę też o dodatkowe ofiary na kwiaty do Grobu Bożego.
Do Kaplicy w Ojcowie zostały zakupione dwa nowe klęczniki.

Uwaga: Msze św. w naszej parafii odbywają się w normalnym porządku. Stosujmy się do poleceń, aby nie tworzyć skupisk. Komunię św. możemy przyjąć na rękę i spożyć ją od razu przy kapłanie. Zawsze możemy poprosić kapłana o spowiedź św. Na „znak pokoju” skłaniamy wzajemnie do siebie głowy. Możemy uczestniczyć we Mszy św. stojąc na zewnątrz kościoła. Gdy czujemy się źle, pozostańmy w domu.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkich łask Bożych.