Ogłoszenia 15 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocy

Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą ewangelią: „Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.”

Dzisiejsza niedziela w Kościele w Polsce jest po raz dziesiąty przeżywana jako Niedziela Biblijna i otwiera ona Tydzień Biblijny. Jest również Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. W tym roku czytamy List św. Pawła do Rzymian i Księgę Przysłów, sięgnijmy w naszych domach do tych tekstów Pisma Świętego i przeczytajmy je w tym tygodniu. Niech słowo Boże karmi nasze serca.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 16 IV pn. o 7. – w Kaplicy św. Br. Alberta – za Parafian; w Ojcowie o 18. – o szczęśliwe rozwiązanie oraz o zdrowie dla mamy i dziecka;
– 17 IV wt. w Ojcowie o 18. – za śp. Wacława Mularczyka w 1 rocz. śm., zam. żona z rodziną;
– 18 IV śr. w Grodzisku o 18. – o Boże bł. i uwolnienie od złych wspomnień dla Aleksandra;
– 19 IV czw. w Ojcowie o 18. – o Boże bł. i uwolnienie od złych wspomnień dla Aleksandra;
– 20 IV w pt. w Grodzisku o 18. – o Boże bł. i zdrowie dla Marcina z ok. 18 rocz. urodzin, zam. ojciec oraz za śp. Martę, zam. mąż z dziećmi;
– 21 IV w sob. w Ojcowie o 14. – ślub Natalii Bryła i Marcina Pawlika;
– o 18. w Ojcowie – Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia dla Bożeny i Stanisława Giemzy, z ok. 30 rocz. ślubu, zam. dzieci;
– 22 IV w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – w int. Zuzanny z ok. 1 rocz. ur. oraz Pawła w 36 rocz. ur., o zdrowie i Boże bł.;
– o 10. – o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla mamy i dziecka oraz za śp. Tomasza Kemona i za dusze w czyśćcu cierpiące;
– o 18. – za śp. Jana w 10 rocz. śm., zam. synowie;
w Grodzisku
– o 12. – o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla syna Wojciecha.

Dziękuję za złożone w zeszłą niedzielę ofiary na cele charytatywne w wysokości 551,50 zł.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Najnowsze tygodniki Niedziela temat wydania – o papieżu Benedykcie XVI w 91 rocz. urodzin: – Rzeźbiarz Bożego Objawienia; oraz – Benedykt XVI o swoim pontyfikacie.
W Gościu Niedzielnym: Czy Francja zmartwychwstanie? O wiarę nad Sekwaną upominał się Jan Paweł II. Dzisiaj upomina się o nią krew współczesnych francuskich męczenników.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.