Ogłoszenia 29 października 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość

Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: Jezus powiedział do Samarytanki: „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
– 1XI – Uroczystość Wszystkich Świętych; – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; – 3 XI – sw. Huberta, bpa;  – z racji I-go piątku miesiąca: od godz. 16.30 w Ojcowie – spowiedź św. i o 17. Msza św. o N.S.P. Jezusa oraz wystawienie N. Sakramentu i modlitwa litanijna do Serca Jezusowego. – 4 XI – św. Karola Boromeusza, bpa. Przypominam, że od listopada do kwietnia nie będzie wieczornej Msza św. w niedziele w Ojcowie.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 30 X pn. o 7. – w Ojcowie o 17.– za śp. Agnieszkę, Grzegorza, Stefana Muzyków, Józefę Babiś, Romana Fuksiewicza, Tomasza Kemona i Mariolę Babiś
– 31 X wt. – w Ojcowie o 16. – za śp. Halinę Opalską w 21 rocz. śm. i Stanisława Opalskiego;
– 1 XI śr. w Ojcowie o 8. – za zmarłych Parafian;
– 2 XI czw. w Grodzisku o 16. – za zm. z rodz. Kasprzyków, Katarzyńskich i Srebnickich;
– 3 XI pt. w Ojcowie o 17. – za śp. Tadeusza Kapustę oraz za zm. rodziców i teściów;
– 4 XI sb. w Grodzisku o 17. – za śp. Józefa Synowca;
– 5 XI w niedzielę
w Ojcowie:
– o 8. – za Parafian;
– o 10. – za śp. Bolesława Grzywnowicza;
   w Grodzisku
– o 12.  – przez wstawiennictwo św. Huberta: o zdrowie i Boże bł. dla Członków Koła Łowieckiego „Szarak” i ich rodzin oraz o pokój życia wiecznego dla zm. Członków Koła.

1 XI odprawiona będzie tylko jedna Msza św. w Ojcowie o godz. 8.

Natomiast, 2 XI w dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych zapraszam na procesję z modlitwą za zmarłych przy kościele w Grodzisku oraz na Mszę św. na godz. 16. Pamiętajmy, że przez cały tydzień po Uroczystości Wszystkich Świętych, możemy wyprosić łaskę odpustu – czyli odpuszczenie kary za grzechy, pod warun-kiem nawiedzenia cmentarza, modlitwy za zmarłych i modlitwy w intencji Ojca św.

Proszę o składanie na kartkach imion i nazwisk bliskich zmarłych do modlitwy wypominków na nowy rok.
Proszę też o zaznaczenie, na której Mszy św. mają być odczytane, czy o godz. 8., 10. czy o 12.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. W tygodniku Gość Niedzielny: Miłość poza grób. Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny łączy myśl o tych, którzy dotarli już na drugi brzeg, za linię śmierci. Wyznajemy w te dni prawdę o solidarności