Ogłoszenia 5 listopada 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: „Jeden jest Ojciec wasz w niebie i jeden jest wasz Mistrz, Chrystus.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 9 XI – święto rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; – 10 XI – św. Leona Wielkiego, papieża i dra Kościoła; – 11 XI – św. Marcina z Tours, bpa.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 6 XI pn. w Ojcowie o 17. – za wstawiennictwem Matki Bożej o dar zdrowia dla Janiny, zam. siostra;
– 7 XI wt. w Ojcowie o 18. – za śp. Tomasza Kemona w 6 rocz. śm.;
– 8 XI śr. w Grodzisku o 17. – za śp. Marię i Jerzego Vetulani;
– 9 XI czw. w Ojcowie o 17. – z ok. 90 rocz. urodzin Sabiny, o zdrowie i Boże bł., zam. wnuk Zbyszek z rodziną i rodz. Gumulów;
– 10 XI pt. w Ojcowie o 17. – za śp. Władysława Nowaka i Andrzeja Pabiś;
– 11 XI sb. w Ojcowie o 8. – za zmarłych Przyjaciół; – o 17 w Ojcowie – za śp. Kazimierę Jabłońską, zam. rodz.;
– 12 XI w niedzielę
w Ojcowie:
– o 8. – za Parafian;
– o 10. – za śp. Jerzego Woźniaka w 1 rocz. śm.;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Emilię i Krzysztofa Marszałek, zam. syn Ryszard z rodz.;
– o 16. W Grodzisku – z ok. Święta Niepodległości, za Żołnierzy i Pracowników RWT Kraków oraz ich rodzin: o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski w życiu zawodowym i rodzinnym, zam. Dowódca Jednostki Puł. Mariusz Moliński.

Pamiętajmy, że przez cały tydzień po Uroczystości Wszystkich Świętych, możemy wyprosić dla zmarłych łaskę odpustu – czyli odpuszczenie kary za grzechy, pod warunkiem nawiedzenia cmentarza, modlitwy za zmarłych i modlitwy w intencjach Ojca św.

Proszę o składanie na kartkach imion i nazwisk bliskich zmarłych do modlitwy wypominków na nowy rok. Proszę też o zaznaczenie, na której Mszy św. mają być odczytane.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W tygodniku Gość Niedzielny: Wyrok na Krzyż. Francuski sąd uznał, że krzyż nie może być elementem pomnika Jana Pawła II.
Temat numeru tygodnika Niedziela: Sprawy ostateczne. Amnestia z wysokiego nieba.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.