KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE 15 – 17 marca 2024 r.

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE

w dniach 15 – 17 marca 2024 r.

Parafia Ojców-Grodzisko zaprasza na

katechezy przygotowujące do życia w małżeństwie.

adres: Grodzisko 5, k. Skały; zgłoszenia tel. 600 450 334

lub przez stronę www.parafia.ojcow-grodzisko.pl

 

Program spotkań:

15.III. pt. 18.00 – 20.00,

16.III. so. 9.00 – 12.00 i 13.00 – 16.00,

17.III. nd. 15.00 – 17.00.

Serdecznie zapraszam zainteresowanych

Ks. Stanisław

Ponadto proszę narzeczonych, aby skontaktowali się z najbliższym swojej parafii Poradnictwem Rodzinnym w celu odbycia spotkań dotyczących tematyki planowania rodziny.


Informacja dla narzeczonych chcących zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

  1. Proszę zwrócić się do parafii zamieszkania, jednej ze stron, o pisemną zgodę na ślub poza własną parafią, a na terenie Parafii Ojców-Grodzisko.
  2. Proszę o wzięcie udziału w katechezach przedmałżeńskich oraz w poradnictwie rodzinny celem poznania zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa.
  3. Nie wcześniej jak sześć miesiące przed ślubem, należy się zwrócić do USC o zaświadczenie: o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Proszę poinformować, że ślub odbędzie się na terenie gminy Skała.
  4. Trzy miesiące przed ślubem należy też poprosić parafię, w której był przyjęty chrzest święty, o odpis aktu chrztu, celem zawarcia sakramentu małżeństwa. W odpisie tym powinna być również informacja o roku otrzymania sakramentu bierzmowania, ale nie jest to konieczne.
  5. Na spotkanie, celem spisania protokółu przedmałżeńskiego, należy zabrać powyższe zaświadczenia, dowód osobisty oraz informację o dwóch świadkach ślubu (imię, nazwisko, adres zamieszkania i wiek świadka).
  6. Wcześniej, około trzech miesięcy przed ślubem, proszę o telefon do parafii w celu umówienia dnia spotkania przedmałżeńskiego.
    Kontakt do Parafii: przez Internet – www.ojcow-grodzisko.pl lub telefonicznie – 600 450 334.