Ogłoszenia 30 października 2022 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych; – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; – 3 XI – św. Huberta, bpa, patrona myśliwych; – 4 XI – św. Karola Boromeusza, bpa.

1 listopada – Msza św. tylko rano o godz. 8.00 w Ojcowie.
2 listopada, w Dzień Zaduszny, Msza św. z procesją przy kościele i modlitwą za zmarłych, w Grodzisku o godz. 16.30. Zapraszam!

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 31 X pn. w Ojcowie o 17. – za śp. Balbinę, Józefę i Franciszka Katarzyńskich;
– 1 XI wt. w Ojcowie o 8. – za zmarłych Parafian;
– 2 XI śr. w Grodzisku o 16.30 – za zm. z rodzin Kasprzyków, Katarzyńskich, Srebnickich, Gugulskich, Morawców, Bosaków, Langnerów i zm. zgłoszonych do wypominków;
– 3 XI czw. w Ojcowie o 17. – za śp. Marię Wawro, zam. rodz. Chorkowych;
– 4 XI pt. w Ojcowie o 17. – za śp. Stanisława;
– 5 XI sobota
w Grodzisku

– o 14. – chrzest Anieli Bożeny Jakubowskiej;
– o 17. – za śp. zmarłych z rodziny, księży, profesorów, przyjaciół, koleżanki i kolegów oraz za dusze w czyśćcu cierpiących;
– 6 XI niedziela
w Ojcowie

– o 8. – w int. syna Michała w 22 rocz. urodzin, o Boże bł. i zdrowie oraz w int. Alicji w 85 rocz. urodzin;
– o 10. – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Członków Koła Łowieckiego „Szarak” ze Skały, dla ich rodzin oraz za zm. członków Koła;
w Grodzisku
– o 12. – za Parafian.

W miesiącach od listopada do kwietnia nie będzie wieczornej Mszy św. niedzielnej w Ojcowie!
Dziękuję za złożone w zeszłą niedzielę ofiary na Papieskie Dzieło Misyjne w wysokości 1372 zł. Bóg zapłać.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Gościu Niedzielnym temat numeru: nasi święci. Które z postaci świętych inspirują nas w codziennym życiu?
W Tygodniku Niedziela temat główny: Pytania o życie wieczne. Co się dzieje z człowiekiem w chwili śmierci? Czy zmarli mogą nas nawiedzać? Jak pomóc tym, którzy odeszli?
Gazety są wyłożone przy wyjściu z kościoła.

Wyłożone są też karteczki do wpisywania imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych do modlitwy wypominków na nowy rok. Proszę zaznaczyć godzinę Mszy św., na której mają być odczytane.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, licznych łask Bożych i zdrowia.