Przygotowania do odpustu parafialnego na Uroczystość Wniebowzięcia NMP

W związku ze przygotowaniem do odpustu parafialnego na Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Grodzisku, planujemy podczas kiermaszu parafialnego przeprowadzić loterię fantową.
Dlatego proszę serdecznie o ofiarowanie na nią drobnych przedmiotów, które sami chcielibyśmy otrzymać, a które przeznaczymy na losy.
Dochód z loterii z przed dwóch lat wsparł fundusz renowacji ambony. Obecny zaś, chcemy przeznaczyć na prace związane z remontem Kaplicy „Na Wodzie” oraz na wkład własny na renowację ołtarza w Pustelni Bł. Salomei.