Ogłoszenia 30 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XIII Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowaniu ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 3 VII – święto św. Tomasza Apostoła; – 5 VII – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. W dniu 5 lipca, z racji pierwszego piątku miesiąca, spowiedź św. w Ojcowie od 17.30, a o 18. Msza św. o Najśw. Sercu Pana Jezusa. W sobotę, Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi. Zapraszam.

W czwartek obchodziliśmy Oktawę Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w procesji eucharystycznej w Grodzisku. Dziękuję tym osobom, które przygotowały ołtarze wystawienia oraz wzięły czynny udział w procesji. Dziękuję też dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom pomagającym w procesji.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 1 VII pn. w Ojcowie o 18. – za śp. Halinę i Tadeusza Langnerów;
– 2 VII wt. w Ojcowie o 18. – za śp. Daniela Gruszczyńskiego w 5 rocz. śm.;
– 3 VII śr. w Grodzisku o 18. – o nowe i święte powołania do kapłaństwa w Kościele;
– 4 VI czw. w Ojcowie o 18. – za śp. rodziców, dziadków i zm. z rodziny;
– 5 VII pt. w Ojcowie o 18. – za Parafian;
– 6 VII sb. w Ojcowie o 15. – ślub Sylwii Dypczak i Kamila Zawieruchy; – o 18. w Grodzisku – za śp. Kazimierza, Anielę, Kazimierza i Janinę Grudników oraz Władysława Windysa;
– 7 VII niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Mariannę Kryszko w 6 rocz. śm. i Władysława Jasińskiego;
– o 10 – za śp. Kazimierę i Stanisława Miodek, Michalinę i Mariana Żurek;
– o 18. – za śp. Tadeusza Staronia w rocz. śm.;
w Grodzisku
– o 12.
– za śp. Helenę Siudek, zam. rodz. Mosurów.

Zapowiedzi
Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć Bartosz Jarosław Brzyski, s. Jarosława i Katarzyny, parafia tutejsza, i Alicja Wielgus, c. Krzysztofa i Marii, parafia Lubzina, zapowiedź pierwsza. Kto by wiedział o istniejących przeszkodach w zawarciu tego związku jest zobowiązany powiadomić kancelarię parafialną.

Przygotowania do odpustu parafialnego na Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
W związku ze przygotowaniem do odpustu parafialnego na Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Grodzisku, planujemy podczas kiermaszu parafialnego przeprowadzić loterię fantową. Dlatego proszę serdecznie o ofiarowanie na nią drobnych przedmiotów, które sami chcielibyśmy otrzymać, a które przeznaczymy na losy. Dochód z loterii z przed dwóch lat wsparł fundusz renowacji ambony. Obecny zaś, chcemy przeznaczyć na prace związane z remontem Kaplicy „Na Wodzie” oraz na wkład własny na renowację ołtarza w Pustelni Bł. Salomei.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W najnowszym Gościu Niedzielnym: Znak miłości upartej jest odpowiedzią Boga na ludzką niewiarę. O N. Sercu Pana Jezusa.
W najnowszej Niedzieli temat numeru: Zabierz Boga na wakacje. Odnaleźć duszę zgubić pośpiech.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia.