Ogłoszenia 14 maja 2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy

Słowo życia z Ew. św. Jana: „Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”.

Miesiąc maj, to czas modlitwy maryjnej. Przy adoracji Najśw. Sakramentu, codziennie po wieczornej Mszy św. modlimy się litanią do Matki Bożej. Zachęcam, aby również w kręgu rodzinnym lub susieckim modlić się do Maryi.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – Dzisiaj św. Macieja Ap.; – 15 V – św. Zofii, męczennicy; – 16 V – święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski; – 20 V – św. Bernardyna ze Sieny, kapłana; – 21 V – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dzisiaj obchodzimy w naszej parafii Dzień Seminaryjny, modlimy się o nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele, a składane ofiary są przeznaczone na pomoc dla WSD naszej diecezji.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 15 V pon. w Grodzisku o 17. – w int. Zofii i Zofii o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski; ­­
– 16 V wt. w Ojcowie o 18 – za śp. Zofię Wyżga;
– 17 V śr. w Grodzisku o 18. – o szczęśliwą operację dla Uli, o Bożą opiekę i zdrowie;
– 18 V czw. w Ojcowie o 18 – o zdrowie i Boże bł. dla Agnieszki Szostek w 50 rocz. ur., zam. rodzice z siostrą;
– 19 V pt. w Ojcowie o 18. – o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Anny i Pawła w 10 rocz. ślubu oraz dla Emilii w 5 rocz. urodzin;
– 20 V sob. w Grodzisku o 18. – w pewnej intencji;
– 21 V niedziela
w Ojcowie

– o 8. – za śp. Jerzego Łukasika z ok. rocz. ur.;
– o 10. – za śp. Anielę, Stanisława i Adama Rogóż;
– o 18 – za Parafian;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Edwarda i Janinę Gałków, Marcina i Franciszkę Baranków, zam. wnuk Mirosław.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Gazety są wyłożone przy wyjściu z kościoła. W Gościu Niedzielnym polecam artykuł: Święci wołają o świętość. O przesłaniu św. Stanisława dla współczesnych Polaków.
W Tygodniku Niedziela temat główny: Polska widziana z nieba. Czy w Bożych planach Polska jest najważniejsza?

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i licznych darów Ducha Świętego.