Ogłoszenia 31 października 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: Pan Jezus Powiedział do Szymona Piotra: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych; – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; – 4 XI – św. Karola Boromeusza, bpa.
– 1 XI będą odprawione dwie Msze św.: o 8.00 – w Ojcowie i o 12.00 – w Grodzisku.
– 2 XI we wt., Msza św. za zmarłych z procesją przy kościele w Grodzisku – o 16.00.
– 4 XI z racji 1-szego czwartku miesiąca Msza św. i modlitwa o nowe powołania do służby Bożej w Kościele w Ojcowie o godz. 17.;
– 5 XI w pierwszy piątek miesiąca, od 16.30 w Grodzisku, możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz modlitwa do Najśw. Serca P. Jezusa.
Zachęcam, aby w listopadzie ofiarować odpust zupełny lub cząstkowy za dusze zmarłych. Konieczne warunki, to stan łaski uświęcającej, modlitwa za zmarłych, nawiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwa w intencjach ojca świętego.

Od listopada do kwietnia nie będzie wieczornych Mszy św. w niedziele.
Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 1 XI pn. w Ojcowie o 8. – za śp. zmarłych Parafian; – o 12. w Grodzisku – za śp. Adolfa Madejskiego, zam. koleżanki i koledzy z pracy córki Elżbiety;
– 2 XI wt. w Grodzisku o 16. – procesja przy kościele z modlitwą za zmarłych; po procesji Msza św. za śp. zm. z rodzin Kasprzyków, Katarzyńskich, Srebnickich, Gugulskich i Langnerów;
– 3 XI śr. w Grodzisku o 17. – za śp. Tadeusza Jakubka;
– 4 XI czw. w Ojcowie o 17. – za śp. Julię i Bazylego Hreniak i za zm. z rodziny;
– 5 XI pt. w Grodzisku o 17. – za śp. Edwarda Boronia i Mariana Tureckiego, zam. rodzina Koczwarów;
– 6 XI sb. w Grodzisku o 17. – za zmarłych śp. przyjaciół, kolegów, koleżanki, za zm. z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiących;
– 7 XI w niedzielę
w Ojcowie
:
– o 8. – za Parafian oraz za śp. Jadwigę Bosak w 30 dniu od pogrzebu;
– o 10. – w int. członków Koła Łowieckiego „Szarak” ze Skały i ich rodzin, przez wstawiennictwo św. Huberta, o Boże bł. i zdrowie oraz za zm. członków Koła;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Eugenię, Tadeusza i Zofię Lisickich.

Na ławce przy wyjściu z kościoła są wyłożone kartki do wypisania imion i nazwisk zmarłych do modlitwy wypominków na nowy rok.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tygodniku Gość Niedzielny temat główny numeru: Myśl o niebie. Dla chrześcijan myśl o umieraniu jest w rzeczywistości myśleniem o niebie.
W Niedzieli, temat główny numeru, o modlitwie i odpustach za zmarłych.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, licznych łask Bożych i zdrowia.