Ogłoszenia 11 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego

Słowo życia z Dziejów Apostolskich: „Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. … Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa”.

Drugą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim przeżywamy jako Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna ona Tydzień Miłosierdzia Bożego. Oddajemy cześć Bożej miłości, która wyraziła się najpełniej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Uroczystość ta jest świętem patronalnym Caritas. Dlatego złożymy, po Mszy św., dodatkowe ofiary na dzieła Caritas diecezjalnego do koszyka przy wyjściu ze świątyni. W środę 14 IV przypada święto Chrztu Polski Upamiętnia ono wydarzenie, które było fundamentem państwa polskiego.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 12 IV pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7. – za Parafian; – o 18. W Grodzisku – o zdrowie, Boże bł. i potrzebne łaski dla Anny i Adama Stajniak w 30 rocz. ślubu, zam. dzieci;
– 13 IV wt. w Ojcowie o 18. – za śp. Krzysztofa Mikołajskiego, zam. koledzy z pracy z Prodlewu;
– 14 IV w śr. w Grodzisku o 18. – za śp. Marię Starczyńską;
– 15 IV w czw. w Ojcowie o 18. – za śp. Ireneusza Mazurka;
– 16 IV w pt. w Ojcowie o 18. – za śp. Krzysztofa Mikołajskiego, zam. koledzy z pracy z Prodlewu;
– 17 IV sb. w Ojcowie o 12. – chrzest Jeremiego Łokai; – o 18. w Grodzisku – za śp. Małgorzatę Myjak;
– 18 IV niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – w int. Asi o zdrowie i siły w walce w chorobie, zam. chrzestny;
– o 10. – za śp. Lidię Żak w 1 rocz. śm., zam. córka Agnieszka z rodziną;
– o 18. – za śp. Władysławę Boroń, zam. rodz. Borowskich;
w Grodzisku
– o 12. – o Boże bł. i zdrowie dla syna Wojciecha.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

W Tygodniku Gość Niedzielny polecam wywiad z autorem książki o papieżu Benedykcie XVI „Zawsze taki sam” z ok. 94 rocz. urodzin papieża emeryta.
W Niedzieli, temat wydania: o Bożym Miłosierdziu – Koło ratunkowe nie tylko dla wierzących. Gazety są wyłożone przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, licznych łask Bożych i zdrowia.