Ogłoszenia 1 listopada 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wszystkich Świętych

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych; W tym dniu Msza św. z modlitwą za zmarłych o godz. 16. w Grodzisku. – 3 XI – św. Huberta, bpa; – 4 XI – św. Karola Boromeusza, bpa; – 5 XI – z racji 1-szego czwartku miesiąca Msza św. o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, modlitwa o nowe powołania do służby w Kościele; – 6 XI od 16.30 w Ojcowie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania oraz modlitwa do Najśw. Serca P. Jezusa. Zachęcam, aby w listopadzie ofiarować odpust zupełny lub cząstkowy za dusze zmarłych. Konieczne warunki, to stan łaski uświęcającej, modlitwa za zmarłych, nawiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwa w intencjach ojca świętego.
Od listopada do końca marca w niedziele nie będzie odprawiana Msza św. wieczorna w Ojcowie.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 2 XI pn. w Grodzisku o 16. – za zmarłych z rodzin Kasprzyków, Katarzyńskich, Srebnickich, Mrowców, Bosaków i Langnerów;
– 3 XI wt. w Ojcowie o 17. – za śp. Ryszarda Łyczko;
– 4 XI śr. w Grodzisku o 17. – w int. syna o Boże bł. i zdrowie z ok. 25 rocz. urodzin;
– 5 XI czw. w Ojcowie o 17. – w int. Łukasza o Boże bł., dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej;
– 6 XI pt. w Ojcowie o 17. – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Józefy i Władysława Gębalów w 50 rocz. ślubu oraz dla Renaty i Jacka Szwajcowskich w 30 rocz. ślubu;
– 7 XI sb. w Grodzisku o 17. – za zmarłych przyjaciół, za kolegów i koleżanki oraz za dusze w czyśćcu cierpiących;
– 8 XI niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – za zmarłych zgłoszonych do modlitwy wypominków;
– o 10. – za Członków Koła Łowieckiego „Szarak” ze Skały o Boże bł. i zdrowie oraz za ich rodziny, i za zmarłych Członków Koła;
w Grodzisku
– o 12. – o Boże bł. i zdrowie dla Karola Trzcionki z ok. 40 rocz. urodzin, zam. rodzice z rodziną.

Proszę o składanie na karteczkach imion i nazwisk bliskich zmarłych do modlitwy wypominków na nowy rok. Proszę o zaznaczenie godziny, na której mają być odczytane.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Gościu Niedzielnym temat wydania: Sprawy ostateczne. Czyściec jest przejawem miłosierdzia Bożego, a przejawem ludzkiego miłosierdzia jest modlitwa za tych, którzy tam są.
W Niedzieli w punkcie widzenia: w obronie życia.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego bł., licznych łask Bożych i zdrowia.