Nowa książka o historii konwentu klarysek skalskich na Grodzisku

Grodzisko to wyjątkowe miejsce, które zachwyca swym pięknem i zmusza nas do szukania odpowiedzi na kilka pytań.
Jak wyglądało życie na Jurze Krakowskiej w średniowieczu? Jak kształtowało się życie Ubogich Sióstr i ich duchowość w początkach istnienia pierwszych klasztorów klarysek w Polsce?
Jakie materialne ślady pozostały po konwencie klarysek skalskich w Grodzisku? Jaką rolę odegrał w tym miejscu ks. Sebastian Piskorski, budowniczy sanktuarium bł. Salomei? Co pozostało z dziedzictwa kulturowego i religijnego bł. Salomei?
Książka ta pomoże nie tylko znaleźć odpowiedzi na postawione wyżej pytania, ale może też pomóc odkryć wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju – Pustelnię bł. Salomei w Grodzisku koło Skały.

Książka “Konwent Klarysek skalskich a dziedzictwo kulturowe i religijne bł. Salomei” została wydana pod koniec 2019 roku nakładem Parafii Rzymskokatolickiej Ojców-Grodzisko przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.
Praca zbiorowa pod redakcją Michała Wojenki i ks. Stanisława Langnera to wartościowa pozycja zawierająca bardzo bogatą bibliografię związaną z poruszaną tematyką.
Wydawnictwo Jedność, Kielce, rok wydania 2019, oprawa miękka, 239 stron.
Pobierz fragment:
Duszpasterstwo i kult bł. Salomei w Pustelni bł. Salomei w Grodzisku » (plik pdf 1,3MB)