Ogłoszenia 15 września 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią:„W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 16 IX – śś. Męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa; – 18 IX – św. Stanisława Kostki zakonnika, patrona młodzieży; – 20 IX – śś. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy; – 21 IX – święto św. Mateusza Ap. i Ewangelisty.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 16 IX pn. w Ojcowie o 18. – za śp. Józefę i Aleksandra Łuszczów, Fryderyka i Stanisława Jasion;
– 17 IX wt. w Grodzisku o 18. – o Boże bł. dla Gabrysi w 5 rocz. urodzin i o Bożą opiekę dla rodziny, zam. dziadkowie Derczowie;
– 18 IX śr. w Grodzisku o 18. – za śp. Stanisława Siudy;
– 19 IX czw. w Grodzisku o 18. – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Eweliny i Jarka w 20 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla ich dzieci;
– 20 IX pt. w Ojcowie o 18. – za śp. Albinę Wolak;
– 21 IX sb. w Ojcowie o 18. – za śp. Sławomira Tarnówkę w 10 rocz. śm.;
– 22 IX niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Antoniego Słowika w 7 rocz. śm.;
– o 10 – w 25 rocz. ślubu Alfredy i Roberta o Boże bł. i potrzebne łaski;
– o 18. – za Parafian;
w Grodzisku
– o 12.– o Boże bł. i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Zofii oraz dla Aleksandry i Piotra, Msza św. dziękczynno – błagalna.

Dziękuję jednej rodzinie za ofiarę 100 zł i jednej za ofiarę 200 zł na potrzeby parafii.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej
Tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Zapraszam w dniach 21-22 września na Święto Orlich Gniazd „Juromania”.
Obok różnych obiektów, które możemy w tych dniach zobaczyć, będzie też możliwość zwiedzenia Grodziska z przewodnikiem oraz nauczyć się pleść wianki.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia.