Ogłoszenia 21 lipca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XVI Niedzielę Zwykłą Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości”. W tym […]

Read more

Ogłoszenia 14 lipca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XV Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Księgi Powtórzonego Prawa: „Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień … Słowo to bowiem jest bardzo blisko […]

Read more

Ogłoszenia 7 lipca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą Słowo życia z aklamacji przed ewangelią: „W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie”. W […]

Read more

Ogłoszenia 2 czerwca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż […]

Read more

Ogłoszenia 26 maja 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy Słowo życia z Ewangelii św. Jana: : Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje […]

Read more

Ogłoszenia 5 maja 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkanocy Słowo życia z Dziejów Apostolskich: Apostołowie powiedzieli przed Sanhedrynem: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 6 […]

Read more

Ogłoszenia 28 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego Słowo życia z Ew. św. Jana: Zmartwychwstały Jezus powiedział do uczniów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są […]

Read more

Ogłoszenia 24 marca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu Słowo życia z Ps 103, z dzisiejszej liturgii słowa: „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy”. Dzisiaj, obchodzimy w Polsce Narodowy […]

Read more

Ogłoszenia 17 marca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkiego Postu Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Tradycyjnie już II […]

Read more

Ogłoszenia 10 marca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Porządek Mszy św. w […]

Read more

Ogłoszenia 3 marca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VIII Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Ewangelii św. Łukasza: „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo […]

Read more

Ogłoszenia 24 lutego 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VII Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Ewangelii św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. W tym tygodniu pierwszego marca przypada I-szy piątek miesiąca. Dlatego w […]

Read more

Ogłoszenia 10 lutego 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: „Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią […]

Read more

Ogłoszenia 6 stycznia 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Objawienia Pańskiego Słowo życia z Ew. św. Mateusza: Oto mędrcy pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać […]

Read more

Ogłoszenia 23 grudnia 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Adwentu Słowo życia z Ewangelii św. Łukasza: Napełniona Duchem Świętym Elżbieta powiedziała do Maryi: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”. W […]

Read more