Ogłoszenia 20 sierpnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XX Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Księgi proroka Izajasza: „Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma […]

Read more

Ogłoszenia 6 sierpnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XVIII Niedzielę Zwykłą Święto Przemienienia Pańskiego Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.” W tym tygodniu w […]

Read more

Ogłoszenia 23 lipca 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XVI Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Psalmu 86, z dzisiejszej liturgii słowa: „Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj […]

Read more