Ogłoszenia 8 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego Słowo życia z Ew. św. Mateusza: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Dzisiejsza niedziela jest świętem patronalnym Caritas. W naszej diecezji […]

Read more

Ogłoszenia 11 marca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu Słowo życia z Ewangelii św. Jana: „Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby […]

Read more

Ogłoszenia 4 marca 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Wielkiego Postu Słowo życia z aklamacji przed dzisiejszą Ewangelią: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie […]

Read more

Ogłoszenia 11 lutego 2018r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Zwykłą Słowo życia z Ewangelii św. Marka: „Jezus zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął trędowatego i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony!”” W tym tygodniu 14 […]

Read more