Ogłoszenia 2 grudnia 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu

Słowo życia z dzisiejszej Ewangelii św. Łukasza: „Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:

– 3 XII – św. Franciszka Ksawerego, kapłana; – 4 XII – św. Barbary, dziewicy i męczennicy; – 6 XII – św. Mikołaja, bpa; W tym dniu odpust w parafii Skała i Wysocice. – 7 XII – św. Ambrożego, bpa i dra Kościoła; – 8 XII – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 3 XII pn. w Grodzisku o 18. – za śp.Władysławę Srebnicką;
– 4 XII wt. w Ojcowie o 17. – o Boże bł. i zdrowie dla Barbary i Adama;
– 5 XII śr. w Grodzisku o 18. – Msza św. dziękczynna w 50 rocz. posługi kapłańskiej ks. Stanisława Bąka, o Boże bł. i zdrowie na dalsze lata życia, zam. siostra z rodziną;
– 6 XII czw. w Grodzisku o 17.– za śp. Mikołaja Parzelskiego, zam. brat z żoną i rodziną;
– 7 XII pt. w Ojcowie o 17. – o Bożą pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw i o szczęśliwą podróż;
– 8 XII sob. w Grodzisku o 17. – za śp. Mariannę, Józefa i Zbigniewa Kasprzyków oraz za zm. z rodziny;
– 9 XII w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Weronikę i Władysława Bosaków;
– o 10. – za śp. Walentego i Jadwigę Gumulów;
w Grodzisku
– o 12. – za Parafian.

Dzisiaj rozpoczęliśmy nowy okres liturgiczny – czas Adwentu.
Ma on podwójny charakter: po pierwsze jest on czasem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego,a po drugie jest czasem oczekiwania powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale na końcu historii świata. Dlatego przeżyjmy ten okres przez zerwanie z grzechem, udział w Mszach roratnich i wytrwałą modlitwę.
W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o nowe i święte powołania do służby Bożej. Natomiast w pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. w Ojcowie od godz. 16.30, a po Mszy św. modlitwa do Serca Jezusowego.

Dziękuję za ofiary złożone na prace w parafii: 2 rodz. w wysokości 100 zł. Bóg zapłać.
W drugą niedzielę adwentu, 9 grudnia, odbędzie się zbiórka pieniędzy w ramach XIX Dnia
Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

W Tygodniku Niedziela temat wydania: Adwent 2018 – W mocy Bożego Ducha.
W Gościu Niedzielnym temat numeru: Zmiana zawsze jest możliwa – zagadnienia związane ze szczytem klimatycznym COP 24 w Katowicach.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia: Bożego
błogosławieństwa, zdrowia i licznych łask Bożych