27 grudnia 2015 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Świętej Rodziny


Słowo życia z Księgi Syracydesa:
„Kto czci ojca zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.”

Dzisiejsza Niedziela Świętej Rodziny przypomina nam prawdę, że przez rodzinę Syn Boży przyszedł do nas oraz że życie w rodzinie jest naszą drogą do Boga.
Naszą serdeczną modlitwą ogarniamy wszystkie rodziny, a w szczególności rodziny zagrożone rozbiciem, alkoholizmem lub przemocą. Aby odnalazły w przykładzie Świętej Rodziny wzór i pomoc. Obchodzimy oktawę Świąt Bożego Narodzenia, dlatego w liturgii te dni, aż do 1-go stycznia obchodzimy jako jedną uroczystość.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:
– Dzisiaj- św. Jana Ap. i Ewangelisty, patrona naszego Biskupa Jana Piotrowskiego,
– 28 XII – Święto Świętych Młodzianków Męczenników;
– 31 XII – św. Sylwestra I, papieża;
– 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi;
– 2 I – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bp. i doktorów Kościoła.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 28 XII pn. w Ojcowie o 17. – o zdrowie i Boże bł. dla p. Władysławy i Władysława Boroń w 40 rocz. ślubu, zam. dzieci;
– 29 XII wt. w Ojcowie o 17. – w int. rodziny o Boże bł. i potrzebne łaski;
– 30 XII śr. w Ojcowie o 17. – Msz św. dziękczynna za miniony rok, z prośbą o Boże bł. w nowym roku oraz za zm. Agatę, Jana i Jana Katarzyńskich, Zbigniewa, Mariannę i Józefa Kasprzyków;
– 31 XII czwartek
w Ojcowie o 17. – int. wolna;
w Grodzisku o 23. – Msza św. przebłagalno – dziękczynna za miniony rok z prośbą o Boże bł. na nowy rok;
– 1 I 2016r. piątek
w Ojcowie:

– o 8. – w int. ks. Proboszcza;
– o 10. – za śp. Mieczysława Srokę;
  w Grodzisku
– o 12. – za śp. Krystynę Jakubek w rocz. śm.;
– 2 I sb. w Ojcowie o 17. – za śp. Ryszarda w 1 rocz. śm. i Stanisławę Bosaków;
– 3 I niedziela
   w Ojcowie:
– o 8. – za Parafian;
– o 10. – za śp. Kazimierę, Jana i Andrzeja Tarnówków;
w Grodzisku

– o 12. – za śp. Stanisława Gubałę w rocz. śm.

Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim osobom,
które włączyły się w przygotowanie naszych świątyń na obchód Świąt Bożego Narodzenia.

Zapraszam w przyszłą niedzielę 3-stycznia na godz. 16. do Grodziska na wspólne śpiewanie kolęd, a następnie na spotkanie opłatkowe do Ośrodka w Grodzisku przy kościele.

Od 4 do 6 stycznia kolęda w naszej parafii:
– 4 I pn. od godz. 10.00: domy należące do OPN przy DPS oraz Ojców,
– 5 I wt. od godz. 10.00: Młyny, Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne,
– 6 I śr. od godz. 15.00: domy na Złotej Górze i Zazamcze,

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i licznych łask Bożych. 

Obchód świąt Bożego Narodzenia rozpoczniemy „Pasterką”

   w Grodzisku 24 grudnia o godz. 22.00

     a w Kaplicy „Na Wodzie” o godz. 24.00 .

W pierwszy i drugi dzień świąt, Msze św. o godz. 8.00 i 10.00 w Ojcowie i w Grodzisku o godz. 12.00.

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.