Ogłoszenia 3 grudnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu

Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
– 4 XII – św. Barbary, dziewicy i męczennicy; – 6 XII – św. Mikołaja, bpa, uroczystość odpustowa w Skale i Wysocicach; – 7XII – św. Ambrożego, bpa i dra Kościoła; – 8 XII Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 4 XII pn. w Grodzisku o 17. – Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Józefa z ok. 80-rocz. urodzin, zam. dzieci;
– 5 XII wt. w Ojcowie o 17. – w int. Igora w 1-rocz. urodzin, o zdrowie i Bożą opiekę, za. rodzice;
– 6 XII śr. w Grodzisku o 17. – za śp. Mariannę Berkowicz;
– 7 XII czw. w Msza św. tylko rano o 7 w kaplicy św. Br. Alberta w Ojcowie;
– 8 XII pt. w Ojcowie o 17. – za śp. Mariannę, Józefa i Zbigniewa Kasprzyków;
– 9 XII sb. w Ojcowie o 17. – za śp. Weronikę i Władysława Bosaków;
– 10 XII w niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Piotra Jacenko w 13 rocz. śm., zam. dzieci i wnuki;
– o 10. – za śp. Kazimierę Jabłońską, zam. rodzina;
w Grodzisku

– o 12. – za śp. Władysława i Kazimierza Dziedziców, Agnieszkę i Tomasza Parzniewskich.

Dzisiaj rozpoczęliśmy czas Adwentu, który ma podwójny charakter. Po pierwsze jest on czasem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, a po drugie jest czasem oczekiwania powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale na końcu historii świata. Dlatego przeżyjmy ten okres przez zerwanie z grzechem, udział w rekolekcjach i wytrwałą modlitwę.

Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć świece Caritas – Wigilijnej Pomocy Dzieciom.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W tygodniku Gość Niedzielny temat numeru: Pokolenie smartfona – „Mniej buntowniczy, samotni i słabo religijni. Takie jest pokolenie nastolatków wychowanych z komórką i Internetem dostępnym bez ograniczeń.”
Temat numeru tygodnika Niedziela: Niepokalana – „Dlaczego kościół katolicki czci Maryję i co o tym mówi Biblia?”

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.