Ogłoszenia 10 września 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Rzymian: „Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 12 IX – Najświętszego Imienia Maryi; – 13 IX – św. Jana Chryzostoma, bpa i dra Kościoła; – 14 IX – święto Podwyższenia Krzyża Świętego; 15 IX – NMP Bolesnej; 16 IX – św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana bpa.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 11 IX pn. w Kaplicy św. Brata Alberta o 7. – w int. Parafian;
– o 12. w Smardzowicach – Msza św. pogrzebowa za śp. Kazimierę Jabłońską;
– o 18. w Ojcowie – za śp. Stanisława Kruczka w 10 rocz. śm.;
– 12 IX wt. – w Ojcowie o 18. – o Boże bł. i zdrowie dla Magdy w 18 rocz. urodzin;
– 13 IX śr. w Grodzisku o 18. – za śp. Stanisława Kalickiego, zam. koleżanki żony;
– 14 IX czw. w Ojcowie o 18. – za śp. Józefę i Aleksandra Łuszczów oraz Fryderyka Jasiona w 10 rocz. śm.;
– 15 IX pt.
– o 16.30  w Ojcowie – ślub Pauliny Zimoch i Przemysława Malinowskiego;
– o 18.    w Ojcowie – za śp. Tomasza Kemona, Stefana Muzyka, Józefę Bobiś, Władysławę, Stanislawa, Zenona, Eugeniusza Krzysztonek, Mariolę Bobiś, Danutę Piwowarczyk, Sławomira Ziarnika oraz za zm. z rodziny i dusze czyśćcowe;
– 16 IX sb.
– o 13.30 w Ojcowie – ślub Eweliny Dziedzic i Jakuba Woszczka;
– o 15  w Ojcowie – o zdrowie i Boże bł. dla Jakuba w 1 rocz. urodzin;
– o 16. w Ojcowie – ślub Darii Koluch i Jakuba Nawrotka;
– o 18. w Ojcowie – za śp. Stanisława Siudy;
– 17 IX w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego dla ks. Proboszcza z ok. im.;
– o 10. – za śp. Sławomira Tarnówkę w 8 rocz. śm.;
– o 18. – w int. Parafian.;
   w Grodzisku
– o 12. – o Boże bł. i potrzebne łaski dla dzieci Krzysztofa, Zofii, Aleksandry i Piotra.

W poniedziałek 11 IX o 12. pożegnamy w kościele w Smardzowicach  naszą najstarszą parafiankę śp. Kazimierę Jabłońską. Dziękuję Panu Bogu za jej postawę głębokiej wiary i zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła.

Dziękuję za ofiary złożone na prace w Ojcowie i w Grodzisku: 1-rodz. – 50 zł i 3–rodz. – 100 zł. Bóg zapłać.

W najnowszej Niedzieli temat numeru: Ratunek dla świata – pokuta i różaniec. Strategia „świętej wojny” islamistów.
W Gościu Niedzielnym: Co powiedziała Maryja w czasie jedynych uznanych objawień w Polsce w Gietrzwałdzie?

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.