Ogłoszenia 13 sierpnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XIX Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: Jezus powiedział do uczniów: „Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 14VIII – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika; – 15VIII – Uroczystość Wniebowzięcia NMP; – 17VIII – św. Jacka, kapłana.

15 sierpnia Msze św. w porządku niedzielnym.

W kościele w Grodzisku obchodzimy uroczystość odpustową. Mszy św. o godz. 12-tej będzie przewodniczył ks. Krzysztof Sochacki. Po Mszy św. kiermasz produktów spożywczych: ciasta i pierogi oraz możliwość zjedzenia czegoś na gorąco. Ponadto loteria – każdy los wygrywa, z której dochód będzie przeznaczony na renowację ambony w kościele w Grodzisku. W związku z odpustem, spowiedź św. jutro w Ojcowie od godz. 17.30.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 14VIII pn. w Ojcowie o 18.  – o zdrowie i Boże bł. dla mamy Genowefy;
– 15VIII wtorek
w Ojcowie

– o 8. – za śp. Mariannę Kryszko;
– o 10. – za śp. Stanisława Morawskiego, zam. syn;
– o 18. – za śp. Stanisławę, Władysława, Bogusława Cierpiałów i Stanisława Wawro;
   w Grodzisku:
– o 12.  1) za Parafian; 2) za śp. Janinę i Wiesława Adamczyków, Helenę i Andrzeja Starczyńskich;
– 16VIII śr. w Ojcowie o 18. – za śp. Annę Kasiewicz, w 7 dzień po pogrzebie;
– 17VIII czw. w Ojcowie o 18. – o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Doroty i Dawida z rodziną;
– 18VIII pt. w Grodzisku o 18. – za dobroczyńców Parafii;
– 19VIII sb. w Ojcowie
– o 14. – ślub Sabiny Gembałyś i Pawła Dziuby;
– o 18. – za śp. Kazimierza Gęgotka, zam. Remigiusz Kijak z rodz.;
– 20VIII w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Mariana Bosaka i Mariana Szafrana;
– o 10. – za śp. Karola w rocz. śm. i Dawida Grzywnowiczów; podczas Mszy św., chrzest Nikola Dorna;
– o 18. – za śp. Andrzeja Katarzyńskiego, Marianny i Wincentego Wilków;
   w Grodzisku
– o 12. – o zdrowie, Boże bł. i opiekę MB dla Ani w 1-szą rocz. ur.

W piątek 18VIII o godz. 19. w Grodzisku: koncert Ekumenicznego Chóru Kameralnego z Warszawy pod dyrekcją Pawła Hruszwickiego: W kręgu muzyki religijnej. Zapraszam.

Dziękuję za modlitwę w intencji prac remontowych
i za pomoc finansową na ten cel jednej rodzinie w wysokości 200 zł. Zachęcam do kupna książki o Kaplicy „Na Wodzie”, która mówi o historii tej świątyni i jest cegiełką na prace remontowe.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

W najnowszej Niedzieli: Pielgrzymowanie bez granic.
W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego: Niewygodna święta – Edyta Stein.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.