Ogłoszenia 16 kwietnia 2017r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego  

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Kolosan: „Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.” Tajemnica naszego odkupienia przez mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu, znajduje swój finał w zmartwychwstaniu Pana. W tym zwycięstwie Chrystusa mamy udział i my przez chrzest św. i Eucharystię.

Niedziela Zmartwychwstania rozpoczyna Okres Wielkanocy trwający pięćdziesiąt dni. Najbliższe osiem dni, obchodzimy w liturgii jako jedną uroczystość.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w porządku niedzielnym, a składane w tym dniu ofiary są przeznaczone na KUL.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Miłosierdzia Bożego. W tym dniu złożymy dodatkowe ofiary na pomoc dla Syrii.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 17 IV poniedziałek
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Jerzego, Genowefę, Jerzego Seweryn i za zm. z rodziny;
– o 10. – za śp.  Sławomira Tarnówkę;
– o 18. – za śp. Eugenię Lisicką w 4 rocz. śmierci;
   w Grodzisku
– o 12  – w 50 rocz. urodzin Urszuli Wardęgi i w 30 rocz. ślubu Jacka i Urszuli, o zdrowie i Boże bł.; podczas Mszy św. chrzest przyjmie Leon Czesław Krzempek;
– 18 IV wt. w Grodzisku
– o 15. – w int. Leona Czesław z okazji przyjęcia chrztu św.
– o 18. – o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla Magdy i dla jej dziecka;
– 19 IV śr. w Grodzisku o 18. – za śp. Zofię, Zygmunta, Wiesława i Jerzego Woźniaków;
– 20 IV czw. w Kaplicy Br. Albertynów o 7.;
– 21 IV pt. o 18. w Ojcowie – za śp. Celinę, Janinę Barbarę, Wojciecha i Zygmunta Kluzek;
– 22 IV w sob. w Ojcowie
– o 12.- chrzest przyjmie Piotr Bilski;
– o 14 – ślub Pauliny Woźniczka i Wojciecha Pilch;
– o 18. – w int. Anny (w rocz. urodzin) i Dariusza Katarzyńskich, Msza dziękczynna z prośbą o opiekę Bożą na dalsze lata życia;
– 23 IV w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – o zdrowie i Boże bł. dla p. Jerzego Łukasika;
– o 10. – Msza św. dziękczynno – błagalna w 18 rocz. urodzin Kacpra i w 20 rocz. ślubu Małgorzaty i Piotra;
– o 18. – Msza św. dziękczynno – błagalna w int. rodziny Katarzyńskich;
w Grodzisku
– o 12.  – za śp. Stefana w rocz. śm., Genowefę, Leszka, Andrzeja, Eugenię, Mieczysława i Janinę.

Dziękuję b. serdecznie kilku osobom za pomoc w przygotowaniu kaplicy w Ojcowie na uroczystości Triduum Paschalnego: paniom Marii, Jolancie i Anecie oraz panu Andrzejowi. Dziękuję paniom Kasprzyk za przygotowanie kościoła w Grodzisku. Dziękuję na ręce p. Grażyny Rodek za udział w liturgii Wielkiego Piątku chórowi Letus Cantus. Dziękuję wszystkim, którzy w tych dniach angażowli się w przygotowanie liturgii, czytania i śpiew. Dziękuję też za pomoc podczas procesji rezurekcyjnej.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej, tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.

Proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia obfitych darów Bożych, zdrowia, radości i pokoju w Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa Pana.  
Wszystkim też solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.