Ogłoszenia 5 czerwca 2022 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Słowo życia z Listu św. Pawła Ap. do Rzymian: „Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze””. Kończymy dzisiaj czas Wielkanocy. Umocnieni Duchem Świętym, jesteśmy posłani, aby żyć w jedności z Chrystusem i mocą Ducha Świętego świadczyć, że On jest naszym Zbawicielem. Zapraszam na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy codzienne po wieczornej Mszy św.

W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
6 VI – Święto NMP Matki Kościoła; – 8 VI – św. Jadwigi Królowej; – 9 VI – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, święto; – 11 VI – św. Barnaby Ap. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 6 VI pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7. – za Parafian; w Ojcowie o 18. – za śp. Katarzynę Gądek, zam. syn z rodziną oraz za śp. Andrzeja Mikę, zam. córka z rodziną;
– 7 VI wt. w Ojcowie o 18. – za śp. Jerzego Łukasika, zam. siostra Bronisława ze Świnoujścia;
– 8 VI śr. w Grodzisku o 18. – za śp. Stanisława, Adolfa i Salomeę Wyjadłowskich;
– 9 VI czw. w Ojcowie o 18. – w int. Bartłomieja, o Boże bł., Dary Ducha Św. oraz opiekę MB i Michała Archanioła;
– 10 VI pt. w Ojcowie o 18. – za śp. Teodorę i Stanisława Kantorów;
– 11 VI sb. w Ojcowie o 13. – chrzest Leona Mieczysława Sito; – o 18. w Grodzisku – za śp. Stefana i Edwarda Domagalskich;
– 12 VI niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – o Boże bł. dla rodziny przez wstawiennictwo św. Antoniego;
– o 10. – z ok. 18 rocz. ur. Kacpra Kałmuk, o Boże bł. i dary Ducha Św.; W czasie Mszy chrzest przyjmie Nel Marczewska;
– o 18. – o Boże bł. i zdrowie dla rodziców Marianny i Stanisława Pstruś w 50 rocz. ślubu;
w Grodzisku
– o 12. – za Teresę i Stanisława w 40 rocz. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże bł. oraz potrzebne łaski dla dzieci i wnuków. W czasie Mszy św. chrzest przyjmie Laura Natasza Idzikowska.

Dzisiaj składamy dodatkowe ofiary na Diecezjalny Fundusz Remontowo-Budowlany jako pomoc dla najuboższych parafii. Za tydzień w naszej parafii Dzień Seminaryjny. Będziemy się modlić o nowe powołania do kapłaństwa i złożymy ofiary na pomoc dla DSD.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W tygodniku Gość Niedzielny polecam temat główny: Co Duch Święty mówi do Kościoła.
W tygodniku Niedziela polecam artykuł: Na Nią pierwszą zstąpił Duch. Dlaczego Maryję nazywamy Matką Kościoła?

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, licznych łask Bożych i zdrowia.