Ogłoszenia 23 stycznia 2022 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ew. św. Łukasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę …”.
W 2019 roku papież Franciszek ustanowił trzecią niedzielę zwykłą roku kościelnego Niedzielą Słowa Bożego. Ojciec św. chce, aby przez to, w całym Kościele wzrastała religijna i bliska znajomość Pisma Świętego.

W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
– 24 I – św. Franciszka Salezego, bpa i dra Kościoła, patrona pracowników mediów; – 25 I – Święto Nawrócenia św. Pawła Ap.; – 26 I – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa; 28 I – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i dra Kościoła.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– W dniach od 24 I pn. do 27 I czw. Msza św. tylko rano o 7. w kaplicy św. Br. Alberta;
– 28 I pt. w Ojcowie o 17. – za śp. Józefa, Dorotę, Roberta i Pawła Parzelskich;
– 29 I sob. w Ojcowie o 17. – za śp. Teresę Żuchowicz, zam. Mariola Lach z rodziną;
– 30 I w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – w int. Jolanty z ok. rocz. urodzin, o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski;
– o 10. – za śp. Teresę Żuchowicz, zam. sąsiedzi;
w Grodzisku
– o 12 – za poległych powstańców Powstania Styczniowego.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
Tygodnik Gość Niedzielny w nawiązaniu do Niedzieli Słowa Bożego poleca rozmowę z o. Danielem Stabryłą, benedyktynem, na temat modlitwy Psalmami: W Psalmach jest życie.
W Tygodniku Niedziela polecam temat wydania: Jak w mediach cenzurują katolików.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, licznych łask Bożych i zdrowia.