Ogłoszenia 22 listopada 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę
Chrystusa, Króla Wszechświata

Słowo życia z Apokalipsy św. Jana Ap.: „Baranek, który został zabity, godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków”.

W sobotę, 21 listopada, obchodziliśmy w naszej Parafii uroczystość odpustową ku czci bł. Salomei.
Mszy św. odpustowej przewodniczył Ks. Bp Andrzej Kaleta.
Serdecznie dziękuję tym spośród nas, którzy tę uroczystość przygotowali i w niej uczestniczyli.
Pamiętajmy, że takie wydarzenia budują nasz kościół parafialny i naszą jedność.
Kazanie Księdza Biskupa możemy przeczytać na stronie internetowej parafii (zakładka/link) “Z życia parafii”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
– Dzisiaj, wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego; – 24 XI – śś. męczenników Andrzeja Dung-Lac kapłana i Towarzyszy; – 25 XI – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy; – W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Czas Adwentu.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– od poniedziałku do środy nie będzie Mszy św. wieczornych;
– 26 XI czw. w Ojcowie o 17. – za śp. Andrzeja Ziarkowskiego;
– 27 XI pt. w Ojcowie o 17. – za śp. Adama Bosaka;
– 28 XI sb. w Ojcowie o 17. – za śp. Helenę Tokaj, zam. koleżanki z pracy córki Teresy;
– 29 XI niedziela
w Ojcowie

– o 8. – za śp. Andrzeja i Bronisławę oraz za zm. z rodziny;
– o 10. – za śp. Helenę i Andrzeja Starczyńskich;
– w Grodzisku
– o 12. – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Andrzeja z ok. imienin.

W dniach 27 – 29 XI w naszej parafii odbędą się katechezy przedmałżeńskie.

Zapraszam zainteresowanych. Informacje szczegółowe w gablocie.

Dziękuję jednej rodzinie za ofiarę na prace w parafii w wysokości 150 zł.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

W Gościu Niedzielnym polecam rozmowę z abp. Henrykiem Hoserem: Potrzeba wiary Abrahama. O wolności i odpowiedzialności oraz o tym, jak przetrwać trudny dla Polski i Kościoła czas.
W Niedzieli – temat numeru: o sakramentach. Zmieniają życie i Sakrament to nie automat.

Z okazji wspomnienia św. Cecylii patronki muzyki kościelnej, pani Grażynie Rodek, składamy najlepsze życzenia licznych łask Bożych i zdrowia.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego bł., licznych łask Bożych i zdrowia.