Ogłoszenia 29 listopada 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu

Słowo życia z Ewangelii św. Łukasza: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.
Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i czas adwentu. Chcemy się jak najlepiej przygotować na przeżycie tajemnicy narodzenia Syna Bożego oraz na Jego ostateczne przyjście w chwale na końcu czasów. Starajmy się wyciszyć, a przez modlitwę i udział w liturgii czasu adwentu, przygotować Bogu miejsce w naszych sercach.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 30 XI – św. Andrzeja Ap., święto; – 3 XII – św. Franciszka Ksawerego, kapłana; – 4 XII – św. Barbary, dziewicy i męczennicy; – 6 XII wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.
W pierwszy czwartek miesiąca będziemy się modlić o nowe i święte powołania do służby Bożej w Kościele.
W pierwszy piątek grudnia spowiedź św. w kaplicy w Ojcowie od 16.30. O 17. Msza św. do Najśw. Serca Jezusowego.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 30 XI pn. w Grodzisku o 18. – o Boże bł. i zdrowie dla Stanisławy Bień, zam. syn z rodziną;
– 1 XII wt. w Ojcowie o 17. – za śp. Wiesławę Płaską, zam. Zofia z mężem;
– 2 XII śr. w Grodzisku o 16. – o Boże bł. i zdrowie dla Marka;
– 3 XI czw. w Ojcowie o 17. – za śp. Władysława i Cecylię Starczyńskich, Władysława i Cecylię Janik-Cieszyńskich;
– 4 XII pt. Ojców – o Boże bł. i zdrowie dla Barbary i Adama;
– 5 XII sb. w Ojcowie o 17. – za śp. Helenę Tokaj, zam. koleżanki z pracy córki Teresy;
– 6 XII niedziela
w Ojcowie

– o 8. – za śp. Katarzynę- Helenę, Mieczysława, Ryszarda Gugulskich, Annę, Jana Kasprzyków, Mieczysława i Anielę Katarzyńskich;
– o 10. – za śp. Leokadię Morawską w 2 rocz. śm.;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Józefa Zadęckiego.

Rekolekcje adwentowe
W dniach 11 – 13 XII w naszej parafii odbędą się rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. Marcin Boryń, Diec. Duszpasterz Młodzieży. Zapraszam.

Zakończyliśmy prace przy Kaplicy „Na Wodzie”, których celem było wzmocnienie posadowienia podpór Kaplicy w wodzie, wzmocnienie ścian skarpy oraz częściowa wymiana i zakonserwowanie podpór.
W tym tygodniu, po wcześniejszym spaleniu się wzmacniacza w kaplicy, zostały zamontowane dwa nowe wzmacniacze dające możliwość wzmocnienia stanowiska organisty, samych organów i wprowadzenia nowych mikrofonów.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Gościu Niedzielnym polecam: Rekolekcje adwentowe – Objawiło się Życie.
W Niedzieli podobnie: Niecodzienne rekolekcje – Oddanie 33.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego bł., licznych łask Bożych i zdrowia.