Ogłoszenia 21 czerwca 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XII Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: Jezus powiedział do uczniów: „Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”.

– Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w procesji w oktawę Uroczystość Bożego Ciała w Grodzisku. Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które przygotowały ołtarze wystawienia oraz tym, którzy włączyli się czynnie w procesję. Dziękuję dzieciom za ich udział w procesji. Dziękuję jednej rodzinie za ofiarę 400 zł na potrzeby parafii.

W tym tygodniu 24 VI – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Dzieciom przypominam, że 23 VI obchodzimy Dzień Ojca. Złóżmy podziękowania naszym Ojcom i ofiarujmy za nich modlitwę.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 22 VI pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7. – za Parafian; w Ojcowie o 18. – o zdrowie i Boże bł. dla poczętego dziecka i jego matki, o szczęśliwe rozwiązanie oraz o powrót do zdrowia Pawła, o Boże bł. i zdrowie dla Jasia i Kamili;
– 23 VI wt. w Ojcowie o 18. – Msza dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o uzdrowienie Olka przez wstawiennictwo NMP;
– 24 VI śr. w Ojcowie o 18. – za śp. Jana, Jana, Agatę, Marię i Władysławę oraz za Jana Ochwata i Jana Bosaka;
– 25 VI czw. w Ojcowie o 18 – za śp. Jana Bosaka;
– 26 VI pt. w Ojcowie o 18. – za śp. Pawła Rysia z ok. imienin;
– 27 VI sb. w Grodzisku o 16. – chrzest Marii Zielińskiej; – w Ojcowie o 18. – w 25 rocz. ślubu Zbigniewa i Katarzyny Krawczyków oraz w 50 rocz. ur. Zbigniewa o Boże bł. i potrzebne łaski na dalszą drogę życia małżeńskiego i rodzinnego, zam. córki;
– 28 VI niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – o Boże bł. dla dzieci i wnuków z ok. im. Piotra i Pawła;
– o 10. – w 48 rocz. ślubu Zbigniewa i Krystyny o Boże bł. i zdrowie na dalsze lata życia;
– o 18. – za Parafian;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Zofię Przydział w rocz. śm. i za Czesława.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W tygodniku Gość Niedzielny temat numeru: Naczynia połączone. O naszej pobożności i kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W Niedzieli temat numeru: O nadużyciach wobec dzieci i nieletnich oraz o pomocy Kościoła.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia licznych łask Bożych i zdrowia.