Ogłoszenia 24 maja 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Słowo życia z Ewangelii św. Mateusza: Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody… A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 26 V – św. Filipa Nereusza, kapłana; 29 V – bł. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy; 31 V ndz. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W Dzień Matki – 26 maja – pamiętajmy o modlitwie za nasze mamy. 30 maja w Katedrze Kieleckiej święcenia kapłańskie. Dobiega końca czas wielkanocny, przypominam, że jesteśmy zobowiązani do spowiedzi i Komunii św. w tym czasie. Codziennie jest taka możliwość przed lub po Mszy św. Zachęcam również, abyśmy codziennie modlili się Litanią Loretańską do Matki Bożej. Nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, zapraszam.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 25 V pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7. – za Parafian; – o 18. w Ojcowie – za śp. Elżbietę Jankowską w rocz. śm.;
– 26 V wt. w Grodzisku o 18. – o Boże bł. i zdrowie dla Franciszka w rocz. chrztu św.;
– 27 V śr. w Ojcowie o 18. – w 18 rocz. urodzin Krystiana Saroty o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski;
– 28 V czw. w Ojcowie o 18. – za śp. Jana, Edwarda i Antoninę;
– 29 V pt. w Ojcowie o 18. – o Boże bł., zdrowie i dar mądrości na czas egzaminów dla Filipa Godfryd;
– 30 V sb. w Grodzisku o 15. – ślub Małgorzaty Felis i Aleksandra Maj; – w Ojcowie o 18. – za śp. Jarosława i Stefana Tokaj oraz za Artura Laik;
– 31 V niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – z ok. rocz. święceń kapłańskich ks. Proboszcza, o Boże bł., dary Ducha Świętego i zdrowie, zam. Koło Różańcowe;
– o 10. – za śp. Stanisławę, Ryszarda i Andrzeja Bosaków oraz Zdzisława Wilka;
– o 18. – za śp. Honoratę, Władysława, Stanisława i Wacława Knapików;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Mariannę, Mieczysława Domagalskich i zm. z rodziny.

Dziękuję jednej osobie za ofiarę na potrzeby parafii w wysokości 200 zł. Dziękuję też kilku osobom za wpłaty bezpośrednio na konto parafii. Bóg zapłać.

Z prasy katolickiej:
W Tygodniku Gość Niedzielny: Jeszcze nie jest za późno. O końcu świata i ponownym przyjściu Chrystusa. Ponadto dodatek: Kto ratuje jedno życie. O Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej.
W Tygodniku Niedziela polecam List em. papieża Benedykta XVI na 100 rocz. urodzin św. Jana Pawła II.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia licznych łask Bożych i zdrowia.