Ogłoszenia 17 maja 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na VI Niedzielę Wielkanocy

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: 20 V – św. Bernardyna ze Sieny, kapłana; 22 V – św. Rity z Cascii; 25 V ndz. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 18 maja obchodzimy 100 rocz. urodzin św. Jana Pawła II. W tym dniu, z całym Kościołem, składamy Panu Bogu dziękczynienie za dar posługi apostolskiej naszego papieża. Polecamy opiece św. Janowi Pawłowi II naszą Ojczyznę i nasz Kościół. Dobiega końca czas wielkanocny, przypominam, że jesteśmy zobowiązani do spowiedzi i Komunii św. w tym czasie. Codziennie jest taka możliwość przed lub po Mszy św. Zachęcam również, abyśmy codziennie modlili się Litanią Loretańską do Matki Bożej. Nabożeństwo majowe codziennie po Mszy św. wieczornej, zapraszam.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 18 V pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7. – za Parafian; – o 18. w Grodzisku – w 100 rocz. ur. św. Jana Pawła II, za jego wstawiennictwem, za Ojczyznę oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz o dary Ducha Świętego dla ks. Proboszcza;
– 19 V wt. w Ojcowie o 18. – za śp. Salomeę i Juliana Adamek;
– 20 V śr. w Grodzisku o 18. – za śp. Jana Sobotę i Józefa Perec;
– 21 V czw. w Ojcowie o 18. – za śp. Adama Sawulę w 18 rocz. śm., zam. syn z żoną;
– 22 V pt. w Grodzisku o 17. – za śp. Śr. Miriam Urbaniec w 1 rocz. śm.; – o 18. w Ojcowie – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Emilii w 2 rocz. urodzin oraz za Annę i Pawła w 7. rocz. ślubu, Msza św. dziękczynno błagalna;
– 23 V sb. w Ojcowie, przy Bramie Krakowskiej w szałasie „Archezji” o 15. – za mieszkańców Ojcowa oraz o zdrowie i Boże bł. dla Iwony; – w Ojcowie w Kaplicy o 18. – za śp. Mariannę, Tadeusza, Katarzynę i Jana Świdów oraz Agnieszkę i Stanisława Gądków;
– 24 V niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Zbigniewa Kasprzyka i zm. z rodziny;
– o 10. – o zdrowie i Boże bł. dla Janiny w 80 rocz. urodzin, zam. dzieci;
– o 18. – za śp. Mikołaja Miklasińskiego, Romana i Barbarę Drozdzowskich; zam. Małgorzata i Krzysztof Drozdzowscy;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Mariannę i Józefa Katarzyńskich.

Dziękuję jednej rodzinie za ofiarę na potrzeby parafii w wysokości 300 zł. Dziękuję też kilku osobom za wpłaty bezpośrednio na konto parafii. Bóg zapłać.

Z prasy katolickiej:
W Tygodniku Gość Niedzielny oraz Niedziela temat główny numerów, to 100-rocznica urodzin św. Jana Pawła II, polecam.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia licznych łask Bożych i zdrowia.