Ogłoszenia 31 marca 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

Słowo życia z 2 Kor 5,20n: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”.

Dzisiaj w naszej Wspólnocie kończymy rekolekcje wielkopostne, które miały nas przygotować do przeżycia Uroczystości Paschalnej. W imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie dziękuję ks. dr. Pawłowi Borto, za przeprowadzenie rozważań wielkopostnych i za wspólną modlitwę. Życzymy, aby zbliżające się Święta Wielkanocne napełniły serce Księdza pokojem i mocą Bożą. Bóg zapłać.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 1 IV pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7. – za Parafian; – w Ojcowie o 17. – za śp. Władysławę Badko;
– 2 IV wt. w Ojcowie o 18. – o dar zdrowia i Boże bł. dla Pawła;
– 3 IV śr. w Ojcowie o 18. – za śp. Stanisławę i Ryszarda Bosaków;
– 4 IV czw. w Ojcowie o 18. – za śp. Helenę Bosak, zam. rodz. Tarnówków i Rodaków;
– 5 IV pt. w Ojcowie o 18. – za śp. Krzysztofa Ordyka w 10 rocz. śm. i za śp. Stanisława Ordyka;
– 6 IV sob. w Grodzisku o 14. – w int. poległych żołnierzy za wolną Polskę, zam. Stowarzyszenie Moja Polska pod patronatem Burmistrza Gminy Skała; w Ojcowie o 18. – za śp. Wiesławę Waga w 1 rocz. śm.;
– 7 IV w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. zmarłych z rodz. Cupiałów;
– o 10. – za śp. Irenę, Jana i Bronisława Rupów, Zofię Kyzioł, Krzysztofa i Waldemara Krawców;
– o 18. – za śp. Zofię, Antoniego i Barbarę Kozieł;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Wiktorię i Witolda Kuźmińskich, Stefana i Stefanię Kułyk oraz za zm. z rodziny.

W Wielkim Poście w kwietniu Droga Krzyżowa w Ojcowie w piątki o godz. 17.30, a w niedziele po Mszy św. o godz. 8 – nabożeństwo „Gorzkich żali”.
Przypominam, ze od kwietnia do października będzie sprawowana w niedziele dodatkowa Msza św. w Ojcowie o godz. 18.
Proszę o składanie dodatkowych ofiar na kwiaty do grobu Bożego.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tygodniku Niedziela polecam w dodatku Europa Christi: „Kartę Praw Rodziny”, przedłożoną przez Stolicę Apostolską, a ukazującą misję rodziny we współczesnym świecie.
W Tygodniku Gość Niedzielny polecam rozważanie nad drogą krzyżową Jezusa Chrystusa: „Zerwij z grzechem – nie z Kościołem”. Najwięcej ran otrzymał Jezus w czasie biczowania. Całe Jego ciało zostało zmasakrowane. Ciało Chrystusa to … Kościół.

Pani Grażynie – naszej organistce składam najlepsze życzenia licznych darów Bożych i zdrowia. Dziękuję za lata posługi swym talentem i pracą dla naszej Parafii. Również, wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam życzenia: Bożego błogosławieństwa, zdrowia i licznych łask Bożych.