Ogłoszenia 30 grudnia 2018 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę po Narodzeniu Pańskim
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Słowo życia z I Listu św. Jana Ap.: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy”.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy – 31 XII – św. Sylwestra I papieża; – 1 I – uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi; – 2 I – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bp. i dr. Kościoła; – 6 I – uroczystość Objawienia Pańskiego.

Wizyta duszpasterska w naszej Parafii odbędzie się w dniach 3 – 5 stycznia br.:
1) 3.01. w czwartek, od godz.15.00 – Młyny (od Doliny Zachwytu),
Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne;
2) 4.01. w piątek, od godz. 15.00 – Złota Góra i Zazamcze;
3) 5.01. w sobota, od godz. 9. 30 – domy od DPS Br. Albertynów i Ojców;
Na kolędę proszę przygotować stół z krzyżem i świecami, talerzyk z wodą święconą i kropidło. Jeśli ktoś z Parafian byłby w tym czasie nieobecny w domu, proszę o kontakt i ustalenie spotkania w innym terminie.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:

– 31 XII pn.
– o 17. w Ojcowie. – Msza św. dziękczynna za łaski otrzymane w 2018 r. z prośbą o Boże bł. na nowy rok, po Mszy św. adoracja N. Sakramentu;
– o 23. w Grodzisku – w int. Parafii;
– 1 I wtorek
w Ojcowie

– o 8. – o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny;
– o 10. – za śp. Mieczysława Srokę z ok. im.;
w Grodzisku – o 12. – int. wolna … ;

– 2 I śr. w Grodzisku o 17. – int. wolna;
– 3 I czw.;
– 4 I pt. w Ojcowie o 17. – int. wolna … ;
– 5 I sob. Msza św. tylko rano o 7. w Kaplicy św. Br. Alberta – za śp. Irenę;
– 6 I w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – za śp. Krystynę Jakubek w rocz. śm., zam. mąż;
– o 10. – za Parafian;
w Grodzisku
– o 12. – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Jolanty w 1-szą rocz. urodzin.

– 4 I z racji I-szego piątku miesiąca zapraszam na Msze św. i modlitwę ku czci N. Serca Pana Jezusa do Kaplicy w Ojcowie na godz. 17.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, zdrowia i licznych łask Bożych.