Ogłoszenia 5 listopada 2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Ew. św. Mateusza: „Jeden jest wasz Nauczyciel, Jezus Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi” (por. Mt 23,8).

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
– 9 XI – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto; – 10 XI – św. Leona Wielkiego, papieża i dra Kościoła; – 11 XI – św. Marcina z Tours, bpa. 11 XI – obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, pamiętajmy o modlitwie za Ojczyznę.

W czasie oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny dla naszych zmarłych pod zwykłymi warunkami.
Rodzinie śp. Krzysztofa Lelka składamy wyrazy serdecznego współczucia i zapewniamy o modlitwie.
Dziękuję za złożone ofiary w ramach tzw. Wypominków – modlitwy za zmarłych. Ofiary te i inne, złożone dodatkowo, będą przeznaczone na prace w Parafii. Bóg zapłać.

18 listopada zapraszam na Uroczystość Odpustową ku czci bł. Salomei w Grodzisku o godz. 12. Podczas liturgii sakrament bierzmowania przyjmie czwórka młodzieży. Mszy św. będzie przewodniczył Ks. Bp Andrzej Kaleta z Kielc.
Uczcimy również naszą Patronkę w niedzielę 19 XI.

W dniach od 24 do 26 listopada, zapraszam na katechezy przedmałżeńskie do Ośrodka w Grodzisku. Pierwsze spotkanie 24 listopada, w piątek o godz. 18.

Od listopada do kwietnia, nie będzie sprawowana w niedziele wieczorem Msza św. w kaplicy w Ojcowie.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 6 XI pn. Msza św. tylko rano o 7. w Kaplicy św. Br. Alberta;
– 7 XI wt. w Ojcowie o 17. – za śp. Anielę Marszałek i za zmarłych z rodz. Źrałków i Zadęckich;
– 8 XI śr. w Grodzisku o 17. – za śp. Edwarda Boronia, zamówili koledzy i koleżanki z Senioralnej Rady Miejskiej w Skale; ;
– 9 XI czw. w Ojcowie o 17. – za śp. Józefę, Teofila i Janusza Tarnówków;
– 10 XI pt. w Grodzisku o 17. – Msza św. dziękczynna za udzielone łaski dla rodziny z prośbą o szczęśliwą operację dla Mirosławy;
– 11 XI sob. w Ojcowie o 8. – Msza w int. Ojczyzny; – o 12. w Grodzisku – za śp. Annę i Józefa Paczyńskich oraz za zm. z rodz. Paczyńskich i Gądków. W Ojcowie o 13.30 – ślub Weroniki Dziedzic i Błażeja Bąbel.
– 12 XI w niedzielę
w Ojcowie

– o 8 – za śp. Michalinę i Tadeusza Staroniów;
– o 10. – za śp. Anielę Niestój w 7 rocz. śm. oraz za Edwarda i Kazimierę Adamków;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. zmarłych zgłoszonych do modlitwy wypominków.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Gazety są wyłożone przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i licznych łask Bożych.