Ogłoszenia 29 października 2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z 1 Listu św. Pawła do Koryntian: „Wy jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka” (por.1Kor3,16).

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – dzisiaj – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła; – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych, Msza św. tylko rano o 8.00 w Ojcowie; – 2 XI – Wszystkich Wiernych Zmarłych; – 4 XI – św. Karola Boromeusza, bpa. 2 XI – w Dzień Zaduszny, procesja z modlitwą za zmarłych i Msza św. w kościele w Grodzisku o godz. 16. Zapraszam!
Dzisiaj Msza św. wieczorna w Ojcowie o godz. 16. Od listopada do kwietnia, nie będzie wieczornej niedzielnej Mszy św. w kaplicy w Ojcowie. Dziękuję za złożone w zeszłą niedzielę ofiary na dzieła misyjne w wysokości 1370 zł.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 30 X pn. w Ojcowie o 17. – za śp. Franciszka, Balbinę i Józefę Katarzyńskich oraz Małgorzatę Natkaniec;
– 31 X wt. w Ojcowie o 17. – w int. Stanisława z ok. 65 rocz. ur., o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski;
– 1 XI śr. w Ojcowie o 8. – za zmarłych parafian i dusze w Czyśćcu cierpiące;
– 2 XI czw. w Grodzisku o 16 – za zm. z rodz. Kasprzyków, Katarzyńskich, Srebnickich, Bosaków, Domagalskich, Langnerów i za zm. zgłoszonych do modlitwy wypominków;
– 3 XI pt. w Ojcowie o 18. – za śp. Mieczysława Nabagło;
– 4 XI sob. w Grodzisku o 18. – za śp. Jana i Ryszarda Kowalów;
– 5 XI niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – o zdrowie i Boże bł. dla Alicji w 86 rocz. ur. oraz dla Michała w 23 rocz. ur.;
– o 10. – o Boże bł. i zdrowie dla Członków Koła Łowieckiego „Szarak” ze Skały i ich rodzin oraz za zm. Członków Koła;
w Grodzisku
– o 12. – za zmarłych zgłoszonych do modlitwy wypominków.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Gościu Niedzielnym temat wydania: Podróż do wieczności. Myślenie o niebie pozwala pokonać lęk przed śmiercią i patrzeć w przyszłość z nadzieją.
W tygodniku Niedziela temat podobny: Śmierć jest częścią życia. Gazety są wyłożone przy wyjściu z kościoła.
Wyłożone są też karteczki, na które możemy wpisywać imiona zmarłych do modlitwy wypominków na nowy rok.

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i licznych łask Bożych.