Ogłoszenia 21 maja 2023 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Słowo życia z Ew. św. Mateusza: „Jezus powiedział do swoich uczniów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Miesiąc maj, to czas modlitwy maryjnej.
Przy adoracji Najśw. Sakramentu, codziennie po wieczornej Mszy św. modlimy się litanią do Matki Bożej. Zachęcam, aby również w kręgu rodzinnym lub sąsiedzkim modlić się do Maryi.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 22 V – św. Rity z Cascii, zakonnicy; – 24 V – NMP, Wspomożycielki Wiernych; – 26 V – św. Filipa Nereusza, kapłana; – 28 V – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przypominam o obowiązku religijnym spowiedzi i Komunii wielkanocnej.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 22 V pon. w Ojcowie o 18. – za śp. Elżbietę Jankowską w rocz. śm., zam. rodzina; ­­
– 23 V wt. w Ojcowie o 18 – za śp. Bronisławę w 1 rocz. śm.;
– 24 V śr. w Ojcowie o 18. – o Boże bł. i zdrowie dla mamy – Alicji;
– 25 V czw. w Ojcowie o 18 – za śp. śr. nazaretankę Miriam Urbaniec w rocz. śm.;
– 26 V pt. w Ojcowie o 18. – w int. Ks. Proboszcza z ok. rocz. święceń kapłańskich, o Boże bł., opiekę Matki Bożej i zdrowie, zam. Koło Różańcowe;
– 27 V sob. w Grodzisku o 13. – chrzest Klary Anieli Wardęgi; – o 15. w Bramie Krakowskiej – w int. mieszkańców Ojcowa i rodziny, zam. Tomasz Gubała;
– 28 V niedziela
w Ojcowie

– o 8. – za śp. Anielę i Mieczysława Sroków;
– o 10. – w int. Miry z ok. I-szej Komunii św.;
– o 18 – za Parafian;
w Grodzisku
– o 12. – w 18 rocz. ur. Anny, o zdrowie i liczne łaski Boże, zam. rodzice.

W zeszłą niedzielę naszej parafii obchodziliśmy Dzień Seminaryjny. Dziękuję za modlitwy i złożone ofiary w wysokości 2844 zł.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Gazety są wyłożone przy wyjściu z kościoła.

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i licznych darów Ducha Świętego.