Ogłoszenia 14 marca 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu

Słowo życia z Ewangelii św. Jana: Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.”

Zapraszam wszystkich na rekolekcje wielkopostne, które odbędą się w tym tygodniu, w dniach 19 – 21 marca.

Rekolekcje rozpoczniemy w piątek 19 marca Drogą Krzyżową o godz. 16.30 w kaplicy w Ojcowie. W sobotę spowiedź św. i adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 16. do 17. w kaplicy w Ojcowie. Zakończymy rekolekcje w przyszłą niedzielę.
Rozważania rekolekcyjne poprowadzi wikariusz Parafii Smardzowice, ksiądz Łukasz Duraj.
Proszę o modlitwę, aby rekolekcje wydały błogosławiony owoc w życiu naszej wspólnoty.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:
– 17 III – wspomnienie św. Patryka bpa; – 19 III – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 15 III pn. w Ojcowie o 17. – za śp. Elżbietę Skucińską i Krzysztofa Mikołajskiego;
– 16 III wt. w Ojcowie o 17. – za śp. Elżbietę Skucińską i Krzysztofa Mikołajskiego;
– 17 III śr. w Grodzisku o 17. – w int. Mileny, o Boże bł., opiekę Matki Bożej i zdrowie, z ok. 1 rocz. urodzin;
– 18 III czw. w Ojcowie o 17. – za śp. Józefa Babędzkiego i za zm. z rodziny;
– 19 III w pt. w Ojcowie o 17. – 1) za śp. Marcina i Wacława Boroniów w rocz. śm.; 2) za śp. Józefa, Mariannę, Zbigniewa Kasprzyków, Józefa Katarzyńskiego i Józefa Dońka;
– 20 III sb. w Ojcowie
– o 14. – ślub Dominiki Rynkal i Łukasza Prokopiuka;
– o 17. – za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące;
– 21 III niedziela
w Ojcowie

– o 8. – 1) za śp. Anielę, Stanisława i Adama Rogóż; 2) dziękczynna z prośbą o dar zdrowia i Bożą opiekę dla Marii;
– o 10. – 1) za śp. Józefa Synowca; 2) o Boże bł. i potrzebne łaski dla Grzegorza i Barbary w 1 rocz. ślubu;
w Grodzisku
– o 12. – 1) za śp. Stefanię i Franciszka Domagalskich oraz ich syna Mariana; 2) za śp. Władysławę Boroń, zam. rodz. Cygankiewiczów.

Dziękuję jednej rodzinie za dodatkową ofiarę na potrzeby parafii w wysokości 500 zł.
Proszę też o dodatkowe ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.

Tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są wyłożone na ławce przy wyjściu z kościoła.
Ponadto polecam specjalne wydanie Gościa Niedzielnego poświęcone w całości św. Józefowi z okazji Roku Św. Józefa, a zatytułowane: Cień Ojca.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego bł., licznych łask Bożych i zdrowia.