Ogłoszenia 15 listopada 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na 33 Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z aklamacji przed Ewangelią: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity”.

Dzisiaj po raz czwarty obchodzimy Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7,32). Nasza modlitwa powinna być zawsze połączona ze służbą osobom potrzebującym pomocy, a zwłaszcza ubogim.

W najbliższą sobotę, 21 listopada, obchodzimy w naszej Parafii uroczystość odpustową ku czci bł. Salomei. Msza św. odpustowa w kościele w Grodzisku o godz. 12., pod przewodnictwem Ks. Bpa Andrzeja Kalety.
Serdecznie zapraszam. Pamiętajmy, że uroczystość odpustowa, to święto całej rodziny parafialnej.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
– 16 XI – NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia; – 17 XI – św. Elżbiety Węgierskiej; – 18 XI – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; – 19 XI – bł. Salomei, zakonnicy; – 20 XI – św. Rafała Kalinowskiego; – 21 XI – Ofiarowanie NMP; – 22 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Przypominam, że od listopada do końca marca w niedziele nie ma Mszy św. wieczornej w Ojcowie.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 16 XI pn. w Grodzisku o 17. – o Boże bł. i zdrowie dla Stanisława z ok. 65 rocz. urodzin, zam. dzieci i wnuki;
– 17 XI wt. w Ojcowie o 17. – za śp. Elżbietę, Romana, tanisława i Józefa Jankowskich;
– 18 XI śr. w Grodzisku o 17. – w 50 rocz. urodzin Stanisławy, Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie;
– 19 XI czw. w Grodzisku o 17. – w 18 rocz. urodzin Agnieszki Saroty o Boże bł., dary Ducha Św. i zdrowie;
– 20 XI pt. w Ojcowie o 17. – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Mai w 5 rocz. urodzin;
– 21 XI sb. w Grodzisku o 12. – za Parafian; – o 17. w Grodzisku – za śp. Stanisława Szwajcowskiego, zam. wnuczka Kasia z mężem.
– 22 XI niedziela
w Ojcowie

– o 8. – o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla Cecylii, Zygmunta i Katarzyny;
– o 10. – za śp. zmarłych z rodziny Kaniów i Frosików;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Alfreda Dziedzica, zam. żona.

W dniach 27 – 29 XI w naszej parafii odbędą się katechezy przedmałżeńskie.
Zapraszam zainteresowanych. Informacje szczegółowe w gablocie.

Dziękuję dwóm rodzinom za dodatkowe ofiary na prace w parafii w wysokości 100 zł i 200 zł.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Gościu Niedzielnym temat wydania: Waż słowa. Wulgaryzmy stały się częścią debaty publicznej. Co to oznacza?
W Niedzieli – debata: Co się stało z Polską?

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego bł., licznych łask Bożych i zdrowia.