Ogłoszenia 19 stycznia 2020 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Księgi Proroka Izajasza: „Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:– 21 I – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; – 24 I – św. Franciszka Salezego, bpa i dra Kościoła; – 25 I – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. W dniach od 18 do 25 stycznia obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby wszystkich swoich uczniów zgromadził w jednej wspólnocie Kościoła.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 20 I pn. w Kaplicy św. Br. Alberta o 7. – za Parafian; – w Ojcowie o 17. – Msza św. dziękczynno – błagalna w 40 rocz. ślubu Zofii i Bogusława Zadęckich;
– w dniach 21-23 I – Msza św. tylko rano o 7. w kaplicy św. Br. Alberta;
– 24 I pt. w Ojcowie o 17. – int. wolna;
– 25 I sb. w Ojcowie o 10. – Msza św. w 157 rocz. Powstania Styczniowego za poległych powstańców; – o 17. w Ojcowie – o Boże bł. i potrzebne łaski dla Jolanty;
– 26 I niedziela
w Ojcowie:

– o 8. – o Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Św. dla Szymona Kocjana w 18 rocz. urodzin, zam. rodzice i rodzeństwo;
– o 10 – za śp. Ireneusza Krzemienia w rocz. śm.;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Kazimierę i Stanisława Miodków i ich zm. rodziców.

Dziękuję na ręce p. Grażyny Rodek chórowi Laetus Cantus za wykonanie pięknego koncertu kolęd w zeszłą niedzielę w kościele w Grodzisku.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym temat wydania:
Nie wszystko jedno. Dlaczego Kościół katolicki angażuje się na rzecz jedności chrześcijan? W tygodniu Niedziela temat numeru podobny: Widzialna jedność jest naszym celem. Łączy nas Chrystus.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkich łask Bożych.