Ogłoszenia 7 listopada 2021 r.

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXII Niedzielę Zwykłą

Słowo życia z Listu do Hebrajczyków: „Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, … ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga.”

W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: – 9 XI – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, święto; – 10 XI – św. Leona wielkiego, papieża i dra Kościoła; – 11 XI – św. Marcina z Tours, bpa; – 12 XI – św. Jozafata, bpa i męczennika; 13 XI – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
Zachęcam, aby w miesiącu listopadzie ofiarować odpust zupełny lub cząstkowy za dusze zmarłych. Konieczne warunki, to stan łaski uświęcającej, modlitwa za zmarłych, nawiedzenie kościoła lub cmentarza i modlitwa w intencjach ojca świętego.

Porządek Mszy św. w tym tygodniu:
– 8 XI pn. w Ojcowie o 17. – za Sławomira i jego rodzinę o dar nawrócenia oraz za zm. rodziców;
– 9 XI wt. w Ojcowie o 17. – za śp. Edwarda Boronia w 1 rocz. śm. i za Mariana Tureckiego;
– 10 XI śr. w Grodzisku o 17. – za śp. Michalinę i Stanisława Filipków oraz zm. z rodziny Stefańskich i Filipków;
– 11 XI czw. w Ojcowie o 8. – za Ojczyznę; – o 16. – w int. Leny w 2 rocz. urodzin, zam. rodzice i dziadkowie; – o 12. w Grodzisku – za zm. zgłoszonych do modlitwy wypominków oraz poległych w obronie Ojczyzny;
– 12 XI pt. w Grodzisku o 17. – o Boże bł. i zdrowie dla rodzin Alicji, Renaty i Edyty oraz o dary Ducha Świętego dla dzieci;
– 13 XI sb. w Ojcowie o 17. – za śp. Stanisławę w 1 rocz. śm. i Tadeusza Boroniów;
– 14 XI w niedzielę
w Ojcowie:

– o 8. – za Parafian oraz za śp. Jadwigę Bosak, zam. Zygmunt Bosak z rodziną;
– o 10. – za śp. Bartłomieja Kowalskiego;
w Grodzisku
– o 12. – za śp. Urszulę, Danielę i Zbigniewa Zadęckich;
– o 16. w Grodzisku, dodatkowa Msza św. – za śp. Hannę Gajos.

11 listopada – pamiętajmy, aby w modlitwie podziękować Bogu za wolną Ojczyznę i prosić Go o jej dalszą pomyślność.

Dziękuję za ofiary złożone na misje w niedzielę 24 X w wysokości 991 zł. Dziękuję za ofiary złożone przy składanych wypominkach, zostały one już wypłacone za rzecz prac remontowych w parafii.

W niedzielę 14 listopada będziemy obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który jest poświęcony sytuacji chrześcijan w Libanie. Z tej okazji w tym dniu złożymy dodatkowe ofiary pieniężne.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej.
W Tygodniku Gość Niedzielny temat główny numeru: Moc kultury. Bez promocji kultury narodowej nie ma przyszłości. Kultura wzmacnia pozycję państwa na świecie.
W Niedzieli, temat główny numeru: Duchowi ojcowie niepodległej Polski.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, licznych łask Bożych i zdrowia.